Hlavní navigace

Cisco Networking Academy program za 10 let vychoval dva miliony síťových odborníků

[Tisková zpráva] Během letošního roku program Cisco Networking Academy oslaví desáté výročí svého vzniku. Za toto období z více než 10 000 akademií ve 165 zemích celého světa vyšlo na dva miliony studentů.

Sdílet

V rámci 10. výročí NetAcad byly v České republice oceněny školy, které stály u jeho zrodu či se významně podílely na inovacích programu v průběhu jeho trvání. Z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Dany Kuchtové převzali svá ocenění za přínos k rozvoji NetAcad zástupci sdružení CESNET spolu s ČVUT v Praze jako první akademie na území České republiky, dále Fakulty informačních technologií VUT v Brně a Střední školy aplikované kybernetiky v Hradci Králové.

Osmý rok v České republice napomáhá program NetAcad ke zvyšování odborné úrovně v oblasti síťových technologií studentů středních a vysokých škol. Cisco poskytuje vzdělávací materiály, metodologii a své technologie a společně s dalšími partnery, jako jsou Intercom Systems, Panduit, Fluke Networks a Linksys, se snaží vytvořit optimální prostředí také pro praktické studium v laboratořích, které je nedílnou součástí programu. Vzhledem k tomu, že podle nezávislé agentury IDC bude mít digitální ekonomika v roce 2010 více než jednu miliardu uživatelů internetu, bude v Evropě (a naše republika není výjimkou) chybět až čtyřicet procent síťových odborníků. Studium tohoto oboru tedy právem může patřit mezi nejperspektivnější.

Celý vzdělávací systém v rámci NetAcad programu je rozdělen do několika etap. Vzdělávání v každé etapě je organizačně rozděleno do studijních kurzů – tematicky zaměřených na problematiku síťových technologií. Na základě sestaveného časového plánu studia v průběhu každého kurzu studenti absolvují stanovený počet předběžných testů a závěrečný test, který se skládá z teoretické i praktické části. V případě integrace programu do studijních programů na školách se průběh studia nijak zvlášť neliší od běžné prezenční formy, jinak studenti (nebo i další zájemci z řad veřejnosti) obvykle navštěvují fyzicky akademii pouze v čase konzultací a praktických cvičení. Po osvojení prvního bloku síťových kurzů (4 kurzy) mají studenti možnost získat mezinárodně uznávaný certifikát Cisco Certified Network Associate (CCNA) a po absolvování druhé etapy studia (další čtyři kurzy) certifikát Cisco Certified Network Professional (CCNP).

Studijní kurz trvá zpravidla tři až pět měsíců – na školách je velmi běžné, že je integrován přímo do studijního programu. Náročnost studia kurzů CCNA je přibližně 70 hodin (obnáší souhrn všech forem studia – řádného samostudia, praktických cvičení, prezentací a obhajoby projektů a konzultace). Studium v rámci druhé etapy je podstatně náročnější. Od studentů vyžaduje mnohem vyšší znalosti a samostatnost. Každý kurz zahrnuje přibližně 60 hodin praktických cvičení a více než 70 hodin studia teorie. Podmínkou zahájení druhé etapy studia je absolvování etapy prvé.

V současné době je na území České republiky implementováno celkem 14 typů kurzů. Další kurzy, které rozšiřují nebo doplňují celkovou nabídku, jsou zaměřeny na základy IT (ITE1 a ITE2).

Vybrané střední školy a univerzity se též orientují na specializované kurzy zaměřené na bezdrátové technologie (FWL), síťovou bezpečnost (NS), kabelážní systémy (PNIE) a doplňkově i na vzdělávání v oblasti IP telefonie. Do programu je zapojeno 60 institucí, z toho 20 je na univerzitách nebo institucích podobného typu.

O programu Cisco Networking Academy
Cisco Networking Academy program vznikl v roce 1997 jako partnerství mezi společností Cisco a vzdělávacími, obchodními, státními a komunitními organizacemi po celém světě s cílem vychovávat IT profesionály. Školicí program používá e-learningový model jako kombinaci webových a instruktorských školení spolu s praxí v laboratorním prostředí. Jeho cílem je naučit studenty jak navrhnout, vytvořit a udržovat počítačové sítě. Z více než 10 000 akademií ve 165 zemích celého světa již vyšlo více než dva miliony absolventů. Více informací o programu NetAcad najdete na www.netacad.cz.