Hlavní navigace

Cisco Networking Academy uvádí novátorský přístup k výuce, školení a učivu

[Tisková zpráva] SAN JOSE, Kalifornie, 12. července 2007 – Již téměř deset let pomáhá Cisco® Networking Academy® lidem po celém světě splnit si sen o lepším životě předáváním užitečných znalostí o sítích a IT. Nyní Cisco Networking Academy (NetAcad) ohlásila nové úpravy svého základního učiva, díky nimž drží krok s rychle se měnícími požadavky stále více propojeného světa a s rostoucí poptávkou po technicky vzdělaných pracovnících na globálním trhu. Nové kurzy jsou přímým výsledkem zvýšené snahy NetAcad poskytovat studentům znalosti, které potřebují k nastartování dobré IT kariéry na důležitých pozicích a ve významných odvětvích od technologií a financí po zdravotnictví a zábavu.

Sdílet

Nově rozšířené učivo NetAcad poskytuje začátečníkům i pokročilým znalosti, které potřebují, aby obstáli na mnoha různých pozicích. Učivo nyní sestává ze dvou běhů, CCNA Discovery a CCNA Exploration, které jsou určeny různým skupinám studentů podle jejich výukových zkušeností a cílů. Zároveň bylo upraveno i učivo programu NetAcad CCNP tak, aby lépe připravilo začátečníky a pokročilé studenty na kariéru v oboru podnikových sítí.

CCNA Discovery poskytuje studentům technické znalosti a možnosti uplatnění v začátečnických síťových profesích, jako je technik sítí, technik helpdesku a předprodejní podpora. Při zahájení studia CCNA Discovery se po studentech nepožadují žádné zvláštní technické schopnosti nebo znalosti překračující rámec základních znalostí využití PC. CCNA Discovery přímo odpovídá každodenním zkušenostem se sítěmi a pokrývá klíčové síťové koncepty založené na základních typech síťových prostředí, s nimiž se studenti mohou setkat – od sítí pro malé a domácí kanceláře SOHO ke komplexnějším podnikovým a teoretickým modelům sítí probíraným následně. Používají snadno pochopitelné příklady s podrobnými instrukcemi a zpětnou vazbou, které studentům pomáhají učit se prostřednictvím reálných zkušeností s návrhem, budováním a údržbou sítí. Kurzy výuky sítí jsou orientovány na praktickou kariéru. CCNA Discovery je navržen tak, aby se mohl vyučovat samostatně nebo jako součást širší výuky na středních a vyšších technických školách.

CCNA Exploration je určen pro studenty s technickými znalostmi potřebnými pro zvládnutí náročnějších síťových programů a širší škálu síťových profesí, jako jsou technik sítě, administrátor sítě a síťový inženýr. CCNA Exploration umožňuje, aby se studenti těmto znalostem učili z praktického i teoretického hlediska lépe a aby jejich vzdělávání odpovídalo výukovým praktikám na vysokých školách a univerzitách. Od posluchačů CCNA Exploration se očekává, že budou řešit pokročilé problémy a budou mít znalosti obvykle odpovídající nárokům na složení vysokoškolských inženýrských, matematických nebo vědeckých zkoušek.

V učivu je použit jazyk, který umožňuje sloučit výuku s jinými inženýrskými koncepty. Výuka zahrnuje složité a náročné příklady a úkoly, v nichž musí studenti odvodit konečné výsledky pomocí dalšího výzkumu a bez podrobných instrukcí. CCNA Exploration se může snadno stát součástí existujícího učiva nebo titulárních programů na technických vysokých školách a univerzitách.

CCNA Discovery a CCNA Exploration obsahují úvod do pokročilých technologií, jako jsou přenos hlasu a videa, bezdrátové sítě a bezpečnost. Obě učiva také zahrnují postupy „e-doing“, v nichž je aplikována výuka pomocí praktických příkladů. Studenti mají k dispozici nové grafické uživatelské rozhraní, pracují s multimediálním obsahem postaveným na technologii Flash a využívají vestavěný simulační program Packet Tracer. To vše jim poskytuje bohaté interaktivní výukové možnosti, které zvyšují objem vstřebaného učiva.

Nová verze Packet Tracer v4.1 umožňuje studentům vytvářet sítě s prakticky neomezeným počtem zařízení a dovoluje praktická cvičení, poznávání a řešení problémů omezená pouze představivostí studentů. Kromě simulace umožňuje Packet Tracer i vizualizaci interních operací a přenosu dat v síti, a tím urychluje výuku síťových konceptů.

Aktualizované učivo programu CCNP poskytuje znalosti a zkušenosti potřebné pro provoz a údržbu služeb a aplikací plně integrované síťové infrastruktury. Učivo se zaměřuje na pokročilé znalosti vyžadované pro správu celkové síťové infrastruktury a překračuje základní směrování a přepínání zahrnutím aplikací provozovaných na okraji sítě, jako je bezdrátový přenos, bezpečnost a přenos hlasu. Jeho součástí jsou i témata, jako konvergované sítě, kvalita služby QoS, virtuální privátní sítě VPN a širokopásmové technologie. Do CCNP spadají i zařízení a služby sítí nové generace navržené pro současné poskytování datových, hlasových, video a bezdrátových služeb rychlostí obvyklou v kabelových sítích a optimalizovaným zabezpečením.

Kromě nových výukových produktů bylo uvedeno i video pro nábor nových studentů, jehož cílem je vyvolat zájem studentů, kteří zvažují své další kroky v získávání IT znalostí, a zpřístupnit jim informace o nových pracovních možnostech a budování dobré kariéry. Studenti jsou pro Cisco Networking Academy získáváni i prohlídkou portálu AcademyNetspace (www.academynet­space.com) a možností otestovat své znalosti IT ve zkouškách NetSpace Challenge, kde jsou jejich vědomosti srovnávány se znalostmi globální komunity Networking Academy.

Partnerem Networking Academy se stal Cisco Learning Institute, který na podporu nového učiva připravil řadu školicích materiálů pro instruktory včetně informačních zdrojů nové generace nazvaných Interactive Course Guides (ICGs). ICGs poskytují rozmanitou podporu a nástroje pro instruktory včetně cílů výuky, kritických konceptů, návrhů, jak vyučovat obtížné pasáže, námětů k diskuzím, případových studií, rozšířených příkladů, videa na požádání a technických brífinků. ICGs a další školicí materiál pro instruktory od Cisco Learning Institute je k dispozici na webovém portálu Cisco Networking Academy.

Nové učivo CCNA v angličtině je k dispozici od 25. června 2007. Jde o kurzy CCNA Discovery „Networking for Home and Small Businesses“ a „Working at a Small-to-Medium Business or ISP“ a kurzy CCNA Exploration „Network Fundamentals“ a „Routing Protocols and Concepts“. Anglické verze kurzů CCNA Discovery „Introducing Routing and Switching in the Enterprise“ a „Designing and Supporting Computer Networks“ a kurzů CCNA Exploration „LAN Switching and Wireless“ a „Accessing the WAN“ budou k dispozici od prosince 2007.