Hlavní navigace

Cisco zveřejnilo výsledky průzkumu o kvocientu mobility

[Tisková zpráva] SAN JOSE, Kalifornie, 4. června 2007 — Společnost Cisco® zveřejnila výsledky nové globální výzkumné studie s názvem Cisco Mobility Quotient. Jejím cílem bylo získat základní údaje o tom, jak jsou dnes podniky připraveny pomáhat svým mobilním pracovníkům při vykonávání jejich práce bez ohledu na to, kde se právě nacházejí – v kanceláři, doma nebo na cestách.

Sdílet

Globální průzkum, jehož se zúčastnilo 48 % respondentů pocházejících mimo Spojené státy, se zaměřil na tři hlavní oblasti připravenosti na mobilitu: 1) schopnost poskytovat vhled prostřednictvím vzdáleného přístupu k aplikacím a datovým centrům, 2) spolupráce a možnosti efektivní komunikace a 3) znalost umístění a stavu klíčových podnikových aktiv, zdrojů a lidí.

Nejdůležitější výsledky průzkumu odhalují několik zásadních zjištění. I když jsou mnohá mobilní řešení – bezdrátové sítě LAN, práce na dálku, vzdálený přístup a mobilní e-mail – široce přijímána, jejich nasazení je stále omezeno na jednotlivé aplikace těchto technologií. Ukazuje se to v odpovědích respondentů – 60 % podniků nemá dlouhodobou strategii pro zavádění mobilních IT. Údaje z průzkumu navíc ukazují, že každý čtvrtý podnik potenciálně nevyhovuje oborovým regulačním standardům a že většina podniků zatím nevytvořila plán na připojení kritických aktiv do své sítě.

Zjištěná míra mobility ukazuje příležitosti pro nasazení mobilních řešení Výsledky zjišťování míry mobility ukazují na výrazný nástup a přijímání mobilních řešení v současnosti. Respondenti poskytli následující údaje o míře produkčního nasazení:

  • 65 % využívá nějakou formu bezdrátové sítě LAN,
  • 55 % využívá mobilní e-mail,
  • 40 % vybavilo většinu svých mobilních pracovníků notebooky nebo smartfony,
  • 48 % využívá IP telefonii a 32 % je vybaveno softwarovými telefony.

Přes široké přijetí mobilních řešení se mnoho podniků stále potýká s novými bezpečnostními problémy, které mobilita přináší. Každý čtvrtý dotazovaný uvedl, že jejich bezpečnostní politiky pro kabelové a bezdrátové sítě se liší a 60 % respondentů prohlásilo, že nemají žádné prostředky jak monitorovat hrozby využívající rádiové frekvence, což znamená problémy s dodržováním oborových regulačních standardů. Většina podniků navíc nemá zavedenou žádnou dlouhodobou strategii využívání mobilních IT a v současnosti uplatňuje k mobilitě spíše reaktivní přístup.

„Výsledky průzkumu Cisco Mobility Quotient ukazují na velké příležitosti a zároveň výzvy, které před podniky stojí v oblasti mobility,“ řekl Lynn Lucas, ředitel Cisco pro mobilní řešení. „Díky tomu, že je nyní obeznámena se současným stavem připravenosti podniků na mobilní řešení, má společnost Cisco jedinečnou pozici k tomu, aby mohla pomáhat podnikům v získávání výhod a konkurenceschop­nosti založených na mobilitě. Žádný jiný dodavatel informačních technologií nedosáhl této úrovně poznání a schopnosti oslovit trh.“

Kvocient mobility – hodnocení vhledu, spolupráce a znalostí Studie Cisco Mobility Quotient byla sestavena z odpovědí více než 1000 respondentů (většinou na úrovni vrcholového managementu, ředitelů nebo manažerů) z podniků o poštu zaměstnanců mezi 20 až více než 10 000. Z poskytnutých odpovědí byl ve zprávě Mobility Quotient vypočten celkový výsledek stejně jako jednotlivá hodnocení každé ze tří základních oblastí podnikové mobility: vhledu (insight), spolupráce (collaboration) a znalostí (awareness).

Skóre vhledu je míra schopnosti zaměstnanců činit za základě dostupných informací správná rozhodnutí nebo přinášet do organizace nové informace.

Skóre spolupráce měří, jak snadno a efektivně se mohou zaměstnanci spojovat s ostatními členy týmu, obchodními partnery a zákazníky během každodenních pracovních aktivit.

Skóre znalostí hodnotí přehled, jaký má podnik o svých klíčových aktivech a lidech, kteří jsou kriticky důležití pro realizaci běžných podnikových procesů.

Více informací o studii Cisco Mobility Quotient naleznete na www.cisco.com/go/mq.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).