Hlavní navigace

Citrix a Akamai spolupracují na zlepšování poskytování webových podnikových aplikací

[Tisková zpráva] Poskytování webových aplikací stojí za zformováním strategického partnerství pro vytvoření end-to-end řešení pro poskytování aplikací

Sdílet

Praha, Česká republika – 30. května 2008 – Citrix Systems, Inc. (Nasdaq: CTXS), světový lídr v oblasti infrastruktury pro poskytování aplikací, a Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ:AKAM), lídr v oblasti akcelerace rich médií, dynamických transakcí a online podnikových aplikací, oznámily dohodu, která zákazníkům a integračním partnerům usnadní kombinování jednotlivých nabídek poskytování webových aplikací v integrovaném řešení, což zlepší výkon, škálovatelnost a bezpečnost podnikových webových aplikací.

Společnosti využijí produktovou řadu NetScaler společnosti Citrix a službu Web Application Accelerator(SM) společnosti Akamai, aby internetovým i podnikovým zákazníkům na celém světě umožnily skutečné end-to-end řešení pro poskytování webových aplikací. Oficiální ohlášení partnerství proběhlo na konferenci Citrix Synergy™, zaměřené na virtualizaci, počítačové sítě a poskytování aplikací, ve dnech 20. – 23. května v Houstonu.

Protože hranice mezi „aplikacemi” a „obsahem” se stírají, zákazníci ve vyšší míře potřebují bezproblémově spolupracující kombinaci řešení pro poskytování aplikací, které zajistí nejnižší náklady na vlastnictví pro IT oddělení a skvělý způsob práce pro koncové uživatele. Zvýšené využívání interaktivních aplikací Web 2.0 ve spojení s rich media obsahem klade větší nároky na existující infrastruktury sítí a aplikací. To vyžaduje součinnost mezi řešeními pro poskytování aplikací. Podniky již nemusí tolerovat provizorní řešení od různých IT dodavatelů, kteří se pokoušejí vybudovat end-to-end infrastrukturu pro poskytování těchto webových aplikací koncovým uživatelům.

“Tato iniciativa je strategickým krokem pro Akamai i Citrix, neboť znamená začátek těsné spolupráce mezi dvěma předními dodavateli na trhu, která se zaměří na optimalizaci celkových nákladů na vlastnictví a způsob práce zákazníků prostřednictvím nové třídy služeb poskytování aplikací”, řekl Mark Templeton, prezident a CEO společnosti Citrix Systems. “Optimalizace způsobu práce uživatelů se uskuteční v datovém centru, na rozhraní sítě a internetu. To IT oddělení umožní poskytnout libovolnou aplikaci kterémukoli uživateli při zajištění nejlepšího výkonu, bezpečnosti a úspory nákladů.”

“Dnešní firmy, jejichž schopnost obsloužit zákazníky, partnery a zaměstnance na celém světě závisí na internetu, považují optimalizované poskytování aplikací za nejvyšší prioritu”, řekl Paul Sagan, prezident a CEO společnosti Akamai. “Společné řešení od Akamai a Citrixu vytvoří jedno end-to-end řešení, které umožní zákazníkům rychle maximalizovat jejich investici a zároveň těžit z rychlejšího výkonu aplikací, lepší škálovatelnosti infrastruktury, lepší dostupnosti a vyšší bezpečnosti aplikací.”

Společnosti Citrix a Akamai svým partnerstvím a spoluprací s předními systémovými integrátory přinášejí zákazníkům tyto výhody:

  • Rychlejší provoz webové aplikace: Poskytování skvělého způsobu práce uživatelům díky urychlování procesů v datovém centru pomocí produktu NetScaler od Citrixu a eliminací výpadků výkonu mimo datové centrum pokročilými optimalizacemi internetového komunikačního protokolu od Akamai.
  • Lepší škálovatelnost infrastruktury: Podpora více aplikací a více uživatelů vyčleněním nákladného zpracování z infrastruktury webového serveru díky kombinaci optimalizace, správy spojení, šifrování SSL (Secure Sockets Layer) a sofistikovanému cachování obsahu.
  • Lepší dostupnost aplikací: Zajištění kvalitní dostupnosti aplikací, bez ohledu na prodlevy a stav internetového provozu, díky směrování požadavků na aplikace do nejdostupnějších zdrojů v datovém centru a mezi datovými centry po celém světě.
  • Vyšší bezpečnost aplikací: Vytvoření dvouzónové ochrany aplikace detekováním a blokováním útoků, například hrozeb DoS (denial of service) a exploitů SQL, webovým aplikačním firewallem a zabezpečením přenášených dat aplikace.

“Toto oznámení je uznáním strategické důležitosti poskytování aplikací”, řekl Cindy Borovick, Research Vice President, IDC. “Kombinované řešení dá IT organizacím jistotu, že nasazují řešení, které pokrývá celé spektrum požadavků na poskytování aplikací, od datového centra až po uživatele aplikace.”

“Podniková IT oddělení, která se snaží optimalizovat výkon aplikací a dostupnost v datovém centru a v oblasti internetu, přivítají výsledky této spolupráce”, řekl Rey Buccat, ředitel IT ve společnosti Qualcomm. “Nezávisle jsme investovali významné zdroje na integraci, testování a nasazení těchto dvou nejlepších řešení a získali tak vyšší výkon aplikace, dostupnost, viditelnost a bezpečnost, než jaké může nabídnout jen jedno z těchto řešení samostatně.”

Jako součást spolupráce hodlají Citrix a Akamai vytvořit:

  • Asistenční partnerský program Citrix-Akamai – je zamýšlen jako pomoc integrátorům. Má vytvořit postupy pro společnou implementaci obou řešení u zákazníka. Průmysl může v nejbližších měsících očekávat oznámení řešení předních integrátorů.
  • Online komunita Citrix-Akamai – je určena pro pomoc podnikovým zákazníkům. Zde se budou sdílet nejlepší zkušenosti, postupy a otázky, které vyvstaly na základě používání společného řešení pro poskytování aplikací od Citrix a Akamai. Obě společnosti budou rovněž publikovat sérii příruček nejlepších nasazení v praxi, ve kterých budou uvedeny pokyny k doporučené konfiguraci, aby byl pro různé scénáře zajištěn nejlepší výkon aplikací.

Společnosti Citrix a Akamai jsou předními výrobci na poli řešení pro poskytování aplikací. Řešení poskytování webových aplikací Citrix® NetScaler® urychluje výkon aplikace, přičemž současně redukuje náklady na datové centrum a zlepšuje bezpečnost webové aplikace. Nový NetScaler MPX snižuje náklady na datové centrum tím, že poskytuje dvakrát více webových aplikací při stejné infrastruktuře. Služba Web Application Accelerator od Akamai urychluje výkon dynamických, interaktivních webových aplikací transformováním internetu na platformu pro poskytování vysoce výkonných, spolehlivých a bezpečných služeb.