Hlavní navigace

Citrix Essentials pro XenServer a Hyper-V nabídne pokročilý způsob automatizace a správy virtuálních datových center

[Tisková zpráva] Nová produktová řada nabízí automatizovanou správu životního cyklu, integraci ukládání dat a služby dynamického poskytování pro uživatele virtualizačních nástrojů firem Citrix a Microsoft

Sdílet

Praha, Česká republika, 26. února 2009 – Společnost Citrix Systems, Inc. (NASDAQ: CTXS), světový lídr v oblasti infrastruktury pro poskytování aplikací, ohlásila uvedení nové produktové řady Citrix Essentials™ pro XenServer™ a Hyper-V™, která doplňuje virtualizační platformy firem Citrix a Microsoft o širokou řadu pokročilých funkcí pro správu a automatizaci. Nové řešení pomůže zákazníkům přeměnit virtualizovaná datová centra v dynamičtější „centra poskytování služeb“ nabízející funkce, jakými je např. automatizace vývoje SW, dynamické poskytování (provisioning), podpora pro workflow a bezproblémová integrace s předními systémy ukládání dat.

Citrix Essentials je ideálním doplňkem pro zákazníky používající virtualizační platformu podnikové třídy Citrix® XenServer™ prověřenou i na poli cloud computingu, která je nyní zdarma k dispozici všem uživatelům k neomezenému nasazení v produkčním prostředí. Produktová řada Citrix Essentials zároveň rozšiřuje funkce produktů Microsoft® Windows Server® 2008 Hyper-V a Microsoft System Center na poli podnikového řízení, a pomáhá tak zákazníkům při vytváření vysoce škálovatelných a dynamických virtuálních infrastruktur se snadnou správou v rámci platforem firmy Microsoft. Toto spojení umožňuje široké možnosti interoperability, díky které mohou zákazníci snáze spravovat virtuální stroje v rámci heterogenních prostředí virtualizace po celý životní cyklus aplikací, od vývoje a testování až po produkční nasazení.

„Datová centra podniků využívají virtualizaci stále intenzivněji, a tak zákazníci volají po řešeních správy nezávislých na hypervisoru, přesahujících obecné hranice správy virtuálních strojů – automatizaci a optimalizaci virtualizace po celý životní cyklus aplikací, rozložení pracovní zátěže mezi množinu fyzických a virtuálních strojů a zjednodušení integrace s podnikovými systémy ukládání dat od jiných dodavatelů,“ uvedl Chris Wolf, starší analytik ze společnosti Burton Group. „Dlouhodobého úspěchu nejspíše dosáhnout ti dodavatelé, kteří poskytují praktická řešení správy pro heterogenní virtualizační prostředí, zabývající se nejen virtuální infrastrukturou, ale umožňují nasadit i novátorská řešení třetích stran, ať již v rámci virtuální infrastruktury nebo mimo ni.“

Pokročilá automatizace a správa virtuálních datových center
Více než 75 % firemních serverů stále nevyužívá virtualizaci1 a nabídka variant produktů přitom rychle roste. Datová centra v nedaleké budoucnosti budou proto velmi pravděpodobně zahrnovat zcela odlišnou množinu virtualizačních platforem podporující širší spektrum případů použití. Virtualizace je dnes již standardní součástí platformy Windows Server, a tak řada zákazníků používající produkty Microsoft začne přecházet na Hyper-V v rámci budování nových prostředí virtualizace se systémy Windows. Platforma XenServer podnikové třídy, ověřená i v prostředí cloud computingu, je nyní k dispozici zdarma k neomezenému nasazení v produkčním prostředí. Řešení Citrix XenServer budou proto stále častěji volit ti zákazníci, kteří používají heterogenní platformy Windows a Linux, vynaložili vysoké investice do řešení Citrix na poskytování aplikací, nebo mají v úmyslu budovat tzv. „privátní cloudy“.

Produkt Citrix Essentials pro XenServer a Hyper-V byl navržen speciálně pro stále rostoucí podíl virtualizačních prostředí Citrix a Microsoft ve firemních datových centrech a umožňuje snadnou interakci se stávajícími servery, které již používají řešení virtualizace od jiného dodavatele. Zákazníkům nabízí stabilní množinu pokročilých funkcí pro správu a automatizaci, které rozšiřují a zdokonalují schopnosti produktů Citrix® XenCenter™ a Microsoft System Center, tedy primárních systémů pro správu XenServer, resp. Hyper-V. Některé nabízené funkce se mohou odvíjet od používané virtualizační platformy, nicméně produktová řada Citrix Essentials nabízí pět širokých kategorií funkcí:

  • Automatizovaná správa vývoje softwaru optimalizuje proces vytváření, testování, sdílení a poskytování aplikací na vyžádání po celou dobu životního cyklu aplikací, od vývojové laboratoře až po produkční servery. Díky podpoře pro všechny přední virtualizační platformy mohou zákazníci dokonce provozovat vývojová a testovací prostředí na jediné virtualizační platformě, a hladce tyto aplikace přesouvat do produkčního prostředí na jiné platformě.
  • Pokročilá integrace ukládání dat s využitím technologie Citrix® StorageLink™ umožňuje v plné míře zužitkovat přirozené schopnosti systémů jiných dodavatelů na ukládání dat založených na diskových polích, a tak zákazníci mohou snadno spravovat pokročilé funkce ukládání dat přímo z prostředí určeného ke správě virtualizace.
  • Služby dynamického poskytování (Provisioning) snižují náklady a optimalizují infrastrukturu datových center tím, že zákazníkům umožňují centrálně spravovat společnou sadu primárních obrazů dat, které lze streamovat na vyžádání na virtuální stroje nebo fyzické servery.
  • Řízení Workflow umožňuje zákazníkům automatizovat klíčové procesy správy v rámci celé virtuální infrastruktury na základě knihoven společných úloh a grafické vizualizace workflow.
  • Vysoká dostupnost (High Availability) skýtá široké spektrum vysoce výkonných funkcí k zajištění vysoké dostupnosti, od automatického znovuspuštění po výpadku hostitelského systému nebo virtuálního stroje, až po inteligentní přiřazování prostředků virtuálním strojům v závislosti na dostupnosti těchto prostředků.

„Na třech čtvrtinách serverů stále virtualizace není nasazena, přičemž možnosti volby z pohledu zákazníka rostou. Trh virtualizace serverů je stále široce otevřený,“ uvedl Peter Levine, starší viceprezident a generální ředitel divize správy virtualizace z Citrix Systems. „Jsme přesvědčeni o tom, že XenServer a Hyper-V budou představovat nejrychleji rostoucí virtualizační platformy v této oblasti, přičemž každá z nich osloví poněkud odlišné skupiny zákazníků. Citrix sjednocuje celou svoji strategii virtualizace serverů a doplňuje obě tyto vysoce růstové platformy o další přidanou hodnotu, čímž pomáhá zákazníkům při budování datových center vyznačujících se snazší správou, vyšší škálovatelností i dynamikou. Způsob, jakým se toto dosahuje, přitom staví na maximálním využití stávajících investic do infrastruktury.“

Efektivní využití všech přínosů řešení na ukládání dat ve virtuálním datovém centru
Jedním z největších problémů, které musejí zákazníci při virtualizaci serverů datového centra řešit, je stále rostoucí složitost rozhraní s podnikovými systémy ukládání dat. Virtualizace serverů se často stává překážkou v propojení mezi servery a ukládáním dat, a tak se někteří dodavatelé řešení pro virtualizaci rozhodli replikovat funkce na ukládání dat ve svém vlastním proprietárním systému správy dat. Tento přístup je však bohužel komplikovaný a výsledkem je to, že nákladné systémy ukládání dat založené na diskových polích mohou snadno degradovat na trochu lepší pevné disky, kdy většina výkonných funkcí těchto systémů zůstává správcům datového centra nepřístupná.

Jednou z nejvýkonnějších a nejpokrokovějších funkcí objevujících se v produktové řadě Citrix Essentials je technologie Citrix StorageLink, díky které se výrazně snižuje složitost správy ukládání dat, i náklady s touto činností spojené. Správci tak mohou snadno a efektivně využívat všechny výkonné funkce stávajících systémů ukládání dat, a to ve virtualizačním prostředí XenServer i Hyper-V. Technologie StorageLink z produktové řady Citrix Essentials zahrnuje tyto čtyři skupiny funkcí:

  • StorageLink Gateway (brána) umožňuje automatizované hledání a velmi snadný přístup k nativním službám ukládání dat s využitím některého z předních protokolů a architektur ukládání dat, vč. DAS, NAS, SAN, iSCSI a Fibre Channel.
  • StorageLink Resource Manager (správce prostředků) zviditelňuje společné operace v nativních polích na ukládání dat v prostředí správy virtualizace (patří sem mj. funkce rozdělování (partitioning), pořizování datových snímků, tvorba záloh a replikace dat).
  • StorageLink Image Manager (správce obrazů dat) zajišťuje centrální knihovnu datových obrazů virtuálních strojů, které lze okamžitě převádět mezi prostředím XenServer a Hyper-V, a dále rychle klonovat a poskytovat na libovolný počet cílových hostitelů.
  • StorageLink Connect poskytuje sadu jasně definovaných otevřených API, díky kterým lze snadno propojit prostředí XenServer a Hyper-V s řešeními na zálohování dat třetích stran i s rámcovými systémy v oblasti podnikového řízení.

„Produktová řada Citrix Essentials díky pokročilé technologii StorageLink nabízí našim zákazníkům velmi snadný přístup k výkonným funkcím pro ukládání a správy dat, nabízeným všemi systémy NetApp,“ poznamenává Patrick Rogers, viceprezident pro marketing řešení ze společnosti NetApp. „Díky této těsné integraci mohou zákazníci udržovat procesy související se správou ukládání dat v konzistentním stavu, a docílit tak vyššího výkonu virtuálních strojů převodem služeb ukládání dat na řešení typu storage network. Zákazníci používající virtualizovaná datová centra tak mohou plně využít všech funkcí NetApp, jako je např. okamžité klonování virtuálních strojů, zálohování, poskytování kapacity po malých částech (tzv. thin provisioning) a odstranění duplicit (deduplikace) s cílem co nejefektivněji využívat všech schopností hotového řešení virtualizace.“

Ceny a dostupnost
Produkt Citrix Essentials pro XenServer a Hyper-V budou obchodní partneři nabízet od 7. dubna 2009. Doporučená maloobchodní cena za produktovou řadu Citrix Essentials se pohybuje v rozmezí od 1500 do 5000 USD za jeden fyzický server. Další informace najdete na stránkách http://www.ci­trix.com/essen­tials.