Hlavní navigace

Citrix zveřejnil finanční výsledky za třetí čtvrtletí 2009

[Tisková zpráva] Čtvrtletní výnosy ve výši 401 milionu USD. Zředěný zisk na akcii ve výši 0,29 USD podle metodiky GAAP. Zředěný zisk na akcii podle metodiky neodpovídající účetním standardům GAAP činí 0,43 USD.

Sdílet

FORT LAUDERDALE, Florida — 22. 10. 2009 — společnost Citrix Systems, Inc. (Nasdaq: CTXC) oznámila finanční výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku končícího 30. 9. 2009. Ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2009 dosáhla společnost Citrix výnosu ve výši 401 milionu dolarů, ve srovnání s výnosem 399 miliony dolarů dosaženým ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2008.

Výsledky podle metodiky GAAP
Čistý zisk za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2009 činí 53 milionů dolarů, tj. 0,29 dolaru zředěného zisku na akcii, v porovnání s čistým ziskem 49 milionů dolarů, tj. 0,26 dolaru zředěného zisku na akcii, za třetí čtvrtletí roku 2008.

Výsledky neodpovídající metodice GAAP
Podle výsledků neodpovídajících metodice GAAP činil čistý zisk za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2009 a 2008 80 milionů dolarů, tj. 0,43 dolaru zředěného zisku na akcii. Čistý zisk za obě sledovaná období, který není vypočten podle metodiky GAAP, nezahrnuje vlivy odpisů nehmotných aktiv spojených primárně s podnikovými kombinacemi, výdaje na odměny související s akciemi a daňové dopady, které s těmito položkami souvisí. Tento čistý zisk za třetí čtvrtletí roku 2009 dále nezahrnuje výdaje vzniklé v souvislosti s restruktura­lizačním programem, který společnost realizovala v lednu 2009, a s tím související daňové dopady.

Mark Templeton, prezident a výkonný ředitel společnosti Citrix, k tomu uvedl: „Solidní výsledky za třetí čtvrtletí mě potěšily. Naši obchodní, výrobní a provozní pracovníci podávali i v této obtížné ekonomické situaci velmi dobré výkony, které se vedle dobrých hospodářských výsledků zasloužily o posílení vůdčí pozice společnosti Citrix v oblasti webové spolupráce, virtualizace desktopů a transformace datových center.“

O společnosti Citrix Systems, Inc.
Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) je předním dodavatelem technologií pro virtualizaci, počítačové sítě a poskytování softwaru jako služby pro více než 230 000 organizací na celém světě. Jeho rodiny produktů Citrix Delivery Center, Citrix Cloud Center (C3) a Citrix Online Services radikálně zjednodušují používání počítačů milionům uživatelů, kterým poskytují aplikace jako službu na vyžádání v libovolném místě a na libovolném zařízení. Mezi zákazníky Citrixu patří největší světové internetové společnosti, 99 % společností z žebříčku Fortune Global 500 a stovky tisíc malých a středních podniků z celého světa. Citrix udržuje partnerské vztahy s více než 10 000 společnostmi ve více než 100 zemích. Společnost Citrix byla založena v roce 1989 a v roce 2008 dosáhla příjmu 1,6 miliardy dolarů.

Pro investory Citrixu
Tato zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která jsou učiněna „v dobré víře“ v souladu s ustanoveními podle části 27A amerického zákona o cenných papírech (Securities Act) z roku 1933 a části 21E amerického zákona o burze cenných papírů (Securities Exchance Act) z roku 1934. Prognostické předpoklady v této zprávě nejsou zárukou budoucího vývoje. Tato prohlášení zahrnují řadu faktorů, které by mohly způsobit značnou odlišnost skutečných výsledků, včetně rizik spojených s produkty, jejich vývojem, integrací a distribucí, poptávkou po produktech a zajištěním výroby, přijetím nových produktů u uživatelů, ekonomickými a konkurenčními faktory, klíčovými strategickými vztahy Citrixu, akvizičními a příslušnými integračními riziky a také dalšími riziky uvedenými v dokumentech společnosti, které jsou předkládány komisi pro regulaci amerického finančního trhu SEC (Securities and Exchange Commission). Citrix nepřebírá žádné závazky ohledně aktualizace jakýchkoli informací o očekávaném vývoji, obsažených v této tiskové zprávě nebo týkajících se zde zveřejněných prohlášení.

Plánování a vývoj jakýchkoli popisovaných vlastností a funkcí produktů a načasování jejich uvedení na trh zůstává výlučně v naší kompetenci a může být bez upozornění nebo konzultace změněno. Poskytované informace jsou pouze orientační a nejsou závazkem, slibem ani zákonnou povinností dodat jakýkoli materiál, kód nebo funkci a nemělo by se na ně spoléhat při rozhodování o nákupu, ani by neměly být začleňovány do žádného kontraktu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).