Hlavní navigace

Členové ČAEK před výročním sněmováním

[Tisková zpráva] Praha, 14. dubna 2009. Česká asociace elektronických komunikací (ČAEK) připravila v těsné spolupráci se svým členem a spoluzakladatelem, firmou UPC Česká republika. a.s., ojedinělou akci s názvem

Sdílet

HDTV FORUM 2009
věnovanou televiznímu vysílání ve vysokém rozlišení, která se bude konat ve dnech 21. a 22. dubna 2009 v hotelu CORINTHIA TOWERS v Praze.

Při výběru ústředního tématu tématické výstavy a souběžně s ní probíhající výroční konference se oba spolupořadatelé řídili aktuálním vývojem na úseku televizního vysílání. HDTV Forum 2009 je proto určeno zejména provozovatelům digitálních kabelových a satelitních televizí, výrobcům a zástupcům televizních HD programů, společnostem dodávajícím technologie pro výrobu, distribuci a zpracování HD signálu, výrobcům a dodavatelům spotřební elektroniky a také odborníkům a veřejnosti. Záštitu nad letošní již desátou konferencí ČAEK převzali rektor Českého vysokého učení technického v Praze prof. ing. Václav Havlíček, CSc. a předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny poslanec Mgr. Vítězslav Jandák, který konference formálně zahájí.

„Přejeme si, aby nový formát výročního sněmování ČAEK přispěl nejen k výměně názorů na aktuální otázky, které se týkají jak podnikání členů asociace, ale také – a to především – zájmů koncových zákazníků, tedy konzumentů služeb elektronických komunikací a televizního vysílání. Společně se společností UPC Česká republika a. s. tím chceme obohatit letošní konferenční sezónu a přispět k ní aktuálním výběrem témat konference, zaměřením výstavy a výběrem řečníků a referujících hostů,“ říká prezident České asociace elektronických komunikací Zdeněk Vaníček.

Základní diskusní témata konference ČAEK vymezují tyto okruhy:

  • dokončení reformy evropského předpisového rámce elektronických komunikací z roku a nové právní předpisy EP a Rady
  • mobilní komunikační sítě – jejich další rozvoj a perspektivy
  • HD a HDTV pirátství, „pirátství“ na DVB-C a DVB-S
  • standardizace koncových zařízení
  • digitální svět

Ve středu 22. dubna konferenci zakončí beseda ekonomických a bankovních odborníků na aktuální hospodářské téma.

V průběhu v pořadí již 10. výroční konference ČAEK vystoupí místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Robert Neruda, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, zástupci ministerstev kultury a průmyslu a obchodu, zástupci sektoru elektronických komunikací a převzatého vysílání a řada expertů a odborníků. Diskuzní témata se jednak dotknou námětů souvisejících se zaměřením souběžně probíhající výstavy věnované televizi s vysokým rozlišením, jednak regulačních a právních souvislostí vrcholící reformy evropské správy elektronických komunikací a také otázky šíření a příjmu televizního vysílání v České republice.