Hlavní navigace

Co se změnilo u českých televizních domácností v roce 2007

[Tisková zpráva] Rok 2007 přinesl také změny v české televizní populaci zejména v oblasti, jakým způsobem přijímají české domácnosti televizní vysílání, čímž se změnily rovněž jejich možnosti příjmu i jednotlivých stanic, za něž jsou zveřejňovány výsledky samostatně (ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport, TV NOVA, TV PRIMA). Vývoj těchto i jiných charakteristik a znaků české televizní populace mapuje jeden z největších dlouhodobých sociodemografických výzkumů prováděných v ČR - Kontinuální výzkum, který je realizován v rámci elektronického měření sledovanosti televize od roku 2001 a slouží pro kontrolu a zajišťování reprezentativity měření.

Sdílet

Jaké hlavní trendy výsledky Kontinuálního výzkumu v roce 2007 přinesly?
Z celkového zpracování výsledků za rok 2007, které byly zjištěny na vzorku 9 428 domácností lze vyčíst např.:

  • I když počet televizních domácnosti zůstává v celém dosavadním průběhu výzkumu na stejné úrovni, za rok 2007 se mírně zvyšuje počet televizorů v domácnostech (více jak 2 televize má doma 29 % českých domácností, což je nárůst oproti předchozímu období o 3 %).
  • Zlepšují se parametry televizorů – zejména se zvyšuje počet televizorů se stereofonním zvukem. Technický vývoj v této oblasti se stejně jako v předchozím roce odráží i v nadále rostoucí vybavenosti DVD přehrávači/re­kordéry (meziroční nárůst o 11 %) a naopak ve snižování počtu domácností vybavených videem. Procento domácností vlastnících DVD (43 % v roce 2007) se rychle přibližuje postupně klesajícímu procentu domácností vybavených videem (50 % v roce 2007).
  • Zvyšuje se podíl domácností využívajících satelitní a kabelový příjem, roste i možnost příjmu digitálního televizního vysílání. Zlepšuje se povědomí o digitálním televizním vysílání.
  • Počet osob starších 10 let, které přistupují na internet z domova, překročil hranici 40 %, což představuje meziroční nárůst o 2 %. Zvyšuje se ale především frekvence návštěv internetu (viz níže).

Jakým způsobem přijímají české domácnosti televizní vysílání?
I nadále převládá v české populaci možnost příjmu pozemního vysílání (79 %). Ve srovnání s rokem 2006 se však zvýšil podíl domácností deklarujících možnost satelitního příjmu (na 15 %) i kabelového příjmu (na 22 %). Rostla rovněž deklarace možnosti digitálního příjmu (ať již terestricky nebo prostřednictvím kabelu nebo satelitu), a to ze 7 % v roce 2006 na 12 % v roce 2007. Z toho více jak 6 % domácností deklarovalo možnost příjmu prostřednictvím DVB-T.

Do těchto změn se pravděpodobně promítlo působení více vlivů a událostí, které v loňském rocenastaly. Za jednu z nejvýznamnějších událostí lze považovat určitě spuštění ostrého provozu digitálního pozemního vysílání a následné vypnutí jednoho z analogových vysílačů na Domažlicku, kde se domácnosti musely rozhodovat, jaký způsob příjmu budou chtít dále využívat. Dalšími faktory mohly být např. spuštění pozemního digitálního vysílání na Ústecku, kde jsou některé analogové vysílače rušeny zaváděním digitálního rozhlasu v Německu, příznivá obchodní politika satelitních poskytovatelů, nástup digitálního kabelového vysílání. V roce 2007 byl také již v možnostech příjmu televizního signálu v české populaci zastoupen i jeden z nejnovějších způsobů šíření televizního vysílání – technologie IP TV (tento způsob příjmu televize deklarovala 2 % domácností).

Pravděpodobně také v souvislosti s výše uvedenými změnami se stále zvyšuje povědomí o digitálním vysílání. Již 40 % populace starší 10 let má již alespoň přibližnou představu, o co se jedná a naopak výrazně meziročně klesá procento populace, která o digitálním vysílání nikdy neslyšela (o 10 % mezi roky 2006 a 2007). Jak je na tom internet v českých domácnostech? Procento osob starších deseti let přistupujících na internet z domova meziročně mírně vzrostlo (o 2 %) a překročilo hranici 40 %. Výrazněji se však zvýšila frekvence využívání internetu – denně používá internet 53 % respondentů nad 10 let, kteří mají internet, to je o 12 % více než loni.

Nejčastěji využívaným způsobem připojení k internetu v domácnostech je širokopásmové (kabelová TV, WiFi, bezdrát, ADSL). Stále je podle výsledků minimální využití sledování TV vysílání prostřednictvím internetu, mobilu nebo TV karty v počítači. Závěrem si připomeňme, že vzorek (tzv. panel), na němž je televizní sledovanost v ČR měřena, byl od 1. 1. 2008 rozšířen o dalších 500 domácností z původních 1 333 na 1 833 domácností (s garancí denní dodávky dat min. z 1 650 domác­ností). Jak již bylo uvedeno, struktura panelu (jeho reprezentativita) je sledována a následně kalibrována právě podle výsledků Kontinuálního výzkumu. Na základě tohoto výzkumu jsou však také vybírány domácnosti účastnící se měření a stejně tomu tak bylo i při navyšování o zmíněných 500 nových domácností. Aby tento výzkum dostatečně rychle mapoval změny v televizní populaci, které jsou dynamičtější zejména v souvislosti s nástupem nových způsobů šíření televizního vysílání a nových technologií, a aby poskytoval dostatečnou podporu pro navýšení a obměnu domácností panelu, byla od roku 2007 zásadně zvýšena jeho frekvence (ze 3 na 10 vln ročně) a velikost vzorku (z 6 000 na minimálně 9 000 domácností ročně). Kontinuální výzkum realizačně zajišťuje pro Mediaresearch, a.s. společnost STEM/MARK.