Hlavní navigace

Co skrývá IT velkých českých podniků?

[Tisková zpráva] Rozpočet na informační technologie v typické velké české organizace přesahuje čtvrt miliardy korun, z toho více než 100 milionů je každoročně určeno na nové projekty, zbytek směřuje do provozu stávající infrastruktury. Vyplývá to ze studie analyzující informační technologie ve velkých českých podnicích, provedené v druhé polovině roku 2006 a prvním čtvrtletí 2007 v prostředí 130 největších českých podniků (finančních i nefinančních z žebříčku Czech Top 100).

Sdílet

Ze studie vyplynula řada zajímavých poznatků, z nichž některé potvrzují a jiné naopak vyvracejí zažité představy o roli IT ve velkých organizacích. „Například v dnešní době okleštěných investic do informačních technologií nepřekvapí, že nadpoloviční většina společností do IT investuje 1–3 % obratu, zbytek ještě méně. Dvě třetiny firem těchto společností přitom vidí svoje investice jako průměrné,“ říká Petr Zavoral, odborník na oblast podnikové informatiky a šéf týmu analytiků ZAP Consultants.

IT infrastrukturu vnímají 4 z 10 organizací jako dostačující, více jak polovina jako průměrnou. Zajímavé je, že nikdo si netroufl hodnotit ji výše. Podíváme-li se na některá odvětví blíže, tak jako konkurenční výhodu vidí informační technologie dvě třetiny firem ve stavebnictví, bankovním sektoru a telekomunikacích.

Studie také uvádí na pravou míru některé mýty spojené s nákupem informačních. „O nákupu informačních technologií v rámci organizace rozhoduje pouze u desetiny podniků samotné nákupní oddělení. Ve třetině případů rozhoduje jen IT oddělení a ve zbylých organizacích se vždy jedná o týmové rozhodnutí mezi odbornými útvary, IT oddělením a oddělením nákupu,“ doplňuje Kamil Pittner, mediální zástupce ZAP Consultants.

Řada velkých tuzemských firem má zahraniční vlastníky, kteří chod podniku ovlivňují často i v oblasti IT. Přitom téměř polovina podniků není rozhodnutím zahraničního vlastníka ohledně pořízení ICT nijak ovlivňována – to je v rozporu se zažitou představou, že zahraniční vlastník vysokou měrou ovlivňuje, jaká řešení a od koho budou české organizace využívat.

Studie se zabývá nejen obecnějšími trendy, ale věnuje se i konkrétním oblastem, jako je ERP, CRM, SCM, outsourcing a mnoho dalšího. Měla by být velmi užitečná především pro ICT dodavatele, kteří se chtějí uplatnit v prostředí velkých českých podniků a chtějí se o tomto tržním segmentu dozvědět co možná nejvíce informací, které jim v tom mohou pomoci.

Studie poskytuje analýzu trendů odehrávajících se v tuzemských podmínkách na poli ICT technologií a rovněž tyto analýzy dává do kontextu s celosvětovým děním v této oblasti. Každá z kapitol je zakončena výhledem, kam se ubírá vývoj v dané oblasti.

Materiál je užitečnou a praktickou rukojetí pro čtenáře z řad odborné veřejnosti v celém jejím širokém spektru. Jejím prostudováním i člověk zabývající se jinými oblastmi získá aktuální přehled o dynamickém vývoji světa informačních technologií. Studie zároveň odhaluje vztahy a boj o prvenství mezi konkurenty. A to jak u nás, tak i ve světě.

Analytici PZ Consultants jsou vám k dispozici i v případě, že budete potřebovat fundovaný a nezávislý pohled na oblast podnikové informatiky či vyjádření k související problematice. Více informací o studii a o autorech je možné získat u mediálního zástupce tohoto projektu – Kamila Pittnera na e-mailové adrese kamil@pittner.biz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).