Hlavní navigace

Computer Press oznamuje hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2004

[Tisková zpráva]

Sdílet

Computer Press oznamuje hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2004

Brno, 10. 5. 2004  – První čtvrtletí roku 2004 bylo pro Computer Press, a.s. opět nejúspěšnějším ve firemní historii. Konsolidované tržby celé skupiny dosáhly úrovně 139,690 mil. Kč (+42,2%), zisk dle EBITDA činil 14,070 mil. Kč (+31,4%). Nejrychlejšího růstu dosahuje dceřiná firma InternetShops, zabývající se internetovým retailem (+75% meziročního nárůstu).

Výsledky komentuje Jiří Hlavenka, předseda představenstva společnosti: "S výsledky za první čtvrtletí jsme spokojeni, rovněž proto, že se jen s nepatrnými odchylkami drží rozpočtovaných hodnot. Enormní růst internetového retailu odpovídá nenasycenosti trhu; těší nás, že jsme byli schopni silně nadprůměrně růst v obratu i zisku v tradičních vydavatelských oblastech.

Za nejvýraznější úspěchy v prvním čtvrtletí bych označil následující:
 – pokračující růst tržního podílu v inzertním segmentu IT časopisů, kde již velmi výrazně předstihujeme největší konkurenty
 – úspěšný start nového luxusního časopisu Digi, zaměřeného na digitální fotografii, a jeho nadšené přijetí zákazníky
 – rekordní růst v oblasti internetových médií, a to jak v návštěvnosti, tak inzertních příjmech. Ve většině důležitých ukazatelů dnes předstihujeme odborná média společnosti MaFra, intenzivně podporované největším českým deníkem
 – stabilní pokračující diverzifikace v knižním vydavatelství mimo tradiční IT publikace, která vyústila v 75 nových knižních publikací, vydaných v tomto čtvrtletí.

Dosažené výsledky nás utvrzují v tom, že vysoké cíle, které jsme si pro letošní rok uložili, tj. docílení konsolidovaných tržeb na hranici 700 mil. Kč a zisku dle EBITDA v hodnotě 92 mil. Kč, jsou v našich možnostech."

Skupinu Computer Press, a.s. tvoří následující společnosti: mateřská společnost Computer Press, a.s., aktivní v oblasti knižní a časopisecké produkce včetně internetových médií, dále společnost InternetShops, a.s. a její dceřiná společnost Cybex Distribution s.r.o., aktivní v oblasti internetového retailu, dále společnost CP Online, a.s., disponující širokým portfoliem internetových služeb a konečně společnost Computer Press, s.r.o. (Bratislava), obchodující s produkty a službami mateřských firem ve Slovenské republice. Uváděné hospodářské výsledky jsou plně konsolidované za celou skupinu.

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Jiří Hlavenka
předseda představenstva a výkonný ředitel
Computer Press, a.s.
Tel.: +420 546 122 111
E-mail: jiri.hlavenka@cpres­s.cz

Hana Langerová
marketing
Computer Press, a.s.
Tel.: +420 225 273 930 – 3
E-mail: hana.langerova@cpres­s.cz

Informace o společnosti Computer Press, a. s., lze najít na webové adrese www.cpress.cz

O společnosti Computer Press, a. s.

Computer Press, a. s., je předním českým mediálním domem, působícím v oblasti Internetu, časopisecké a knižní produkce. Posláním společnosti je přinášet svým zákazníkům kvalitní a hodnověrné informace a služby s nimi spojené, potřebné pro jejich vzdělávání, profesi, profesní rozvoj nebo i soukromý život, a přispívat tak k lepší kvalitě práce i života u nás.

Tiskové zprávy společnosti Computer Press, a. s., najdete na www.cpress.cz/zpra­vy.

Loga společnosti najdete na www.cpress.cz/lo­ga.asp.