Hlavní navigace

Česká pirátská strana: Čeká nás návrat cenzury? Blokování internetu od O2

[Tisková zpráva] Brno 15. srpna 2009 - Tisková zpráva České pirátské strany

Sdílet

Od loňského června společnost Vodafone filtruje přístup na Internet z mobilních telefonů svých klientů. Nedávno s filtrováním začala i společnost Telefónica O2. Filtrování probíhá na základě seznamu dodaného britskou neziskovou organizací Internet Watch Foundation. Nejde o volitelnou službu pro zákazníky, ale trvalé opatření platné pro všechny bez výjimky.

Česká pirátská strana je znepokojena tímto postupem a považuje ho za porušení práva na svobodný přístup k informacím zaručený Ústavou. Údajně jde o filtrování nelegálního obsahu. V demokratické společnosti ale o tom, co je nelegální, rozhoduje jen a pouze nezávislý soud. Ne soukromé společnosti nebo zahraniční neziskové organizace.

Seznam blokovaných stránek je navíc tajný. Není tedy možné ověřit, jestli stránky uvedené na seznamu opravdu nabízejí obsah porušující zákony České republiky, nebo jsou jen nepohodlné pro provozovatele této „služby“ nebo někoho dalšího.

Česká pirátská strana bude všemi zákonnými prostředky usilovat o postavení nevyžádaného filtrování Internetu mimo zákon a ochranu všech Ústavou zaručených práv. Nebudeme nečinně přihlížet návratu cenzury pod záminkou boje proti terorismu a dětské pornografii. To je věcí výhradně policie a soudů.