Hlavní navigace

Novela AZ: ČPS podala rozklad proti rozhodnutí MK

[Tisková zpráva] Novela autorského zákona: Česká pirátská strana podala rozklad proti rozhodnutí ministerstva kultury

Sdílet

Česká pirátská strana podala rozklad proti rozhodnutí ministerstva kultury, kterým odmítlo žádost České pirátské strany o pracovní návrh novely autorského zákona. Tento návrh byl přitom rozeslán ostatním soukromým subjektům několik dní před odmítnutím.

V rozkladu označila Česká pirátská strana rozhodnutí ministerstva za nezákonné a nepřezkoumatelné. Podle Nejvyššího správního soudu totiž musí každý povinný subjekt v souladu s informačním zákonem zdůvodnit, proč v daném případě informace neposkytl. Tím se ministerstvo vůbec neobtěžovalo a jen stroze konstatovalo, že poskytovat informace nemusí, takže je poskytovat nebude. (Body 3, 24–30 odůvodnění)

Česká pirátská strana dále namítala, že slovo rozhodnutí, které používá informační zákon, nemůže znamenat libovolný volní akt povinného subjektu, ale musí být nějak formálně omezeno, protože jinak by byla úprava svobodného přístupu k informacím zpochybněna. V žádném případě nelze za přípravu rozhodnutí označit přípravu návrhu zákona ministerstvem. (Body 6–13, 16–19 odůvodnění)

Odůvodnění nakonec zdůrazňuje názor Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, že na svobodný přístup k informacím se plně vztahuje čl. 17 Listiny základních svobod, podle něhož lze svobodný přístup k informacím omezit pouze v případech nezbytných, např. z důvodu bezpečnosti státu a ochrany práv ostatních osob. Žádný takový důvod však podle České pirátské strany za utajením návrhu novely autorského zákona nestál.

Zdroje:

  • Žádost ČPS o poskytnutí informací: http://www.ces­kapiratskastra­na.cz/wiki/kci:1_2010
  • Odmítnutí poskytnutí informací: http://www.ces­kapiratskastra­na.cz/wiki/kci:od­mitnuti
  • Rozklad rozhodnutí ministerstva kultury: http://www.ces­kapiratskastra­na.cz/wiki/kci:4_2010
  • Uniklý návrh novelizace autorského zákona: http://www.ces­kapiratskastra­na.cz/wiki/_me­dia/kci:novela­autz.pdf
  • Analýza uniklého návrhu novelizace autorského zákona na Pirátských novinách: http://www.pi­ratskenoviny.cz/?c_id=32­402