Hlavní navigace

Česká republika podpořila schválení specifikace Open XML organizací ISO/IEC

[Tisková zpráva] Moderní datový formát Open XML přináší vyšší bezpečnost, lepší ochranu proti poškození souboru, možnost integrace do podnikových systémů a vylepšenou kompatibilitu souborů.

Sdílet

Český normalizační institut (ČNI) odeslal v minulém týdnu na sekretariát ISO/IEC v Ženevě za Českou republiku souhlas s přijetím normy DIS 29500 (Open XML) jako standardu ISO/IEC. Rozhodnutí o konečném přijetí nové mezinárodní normy bude oznámeno sekretariátem ISO/IEC počátkem dubna 2008 na základě výsledku hlasování všech 87 členských států ISO a IEC.

Česká republika se celého standardizačního procesu velmi aktivně účastnila pod vedením Českého normalizačního institutu – člena ISO. Na základě odborné expertní diskuse v průběhu roku 2007 bylo za Českou republiku předloženo 75 komentářů a návrhů pro vylepšení standardu. Všechny návrhy byly přijaty a zapracovány s výjimkou jednoho, který byl zapracován jen částečně. Podrobný přehled o průběhu celého procesu z pohledu nezávislého experta Jiřího Koska, který je pro ČNI zpracovatel pro standardy ISO/IEC komise JTC1/SC34, je uveden na http://xmlguru­.cz/2008/03/proc-bude-cesky-hlas-pro-ooxml-ano.

Český normalizační institut se účastnil i nedávného Ballot Resolution Meetingu v Ženevě, který je v procesu přijímání standardů ISO určen na projednání připomínek jednotlivých členských zemí. Z celkového počtu 1 027 připomínek zde bylo přijato a schváleno 1 011, tedy 98,4 %. Vzhledem k úspěšnému vypořádání všech připomínek za Českou republiku se Český normalizační institut rozhodl podpořit přijetí Open XML jako ISO/IEC standardu, což vyplývá z oznámení zveřejněného na stránkách ČNI: http://www.cni­.cz/NP/NotesPor­talCNI.nsf/ke­y/informace~oz­nameni_a_infor­mace~tiskove_proh­laseni_cni_k_na­vrhu_mezinarod­ni_normy_iso_i­ec_dis_29500?O­pen.

Open XML je již od prosince roku 2006 plně otevřený mezinárodní standard, certifikovaný formát mezinárodní standardizační organizací Ecma International. Standard Open XML je již nyní v IT branži v praxi využíván, což dokládá skutečnost, že již byl implementován do celé řady produktů a softwaru od společností jako například Novell, Corel, Apple, IBM, Sun a dalších na několika platformách včetně Linux, Windows, Mac OS, Palm OS, Java a .NET.

„Moderní datový formátu Open XML má pro uživatele řadu výhod. Je například bezpečnější díky větší kontrole nad vloženým kódem, má lepší ochranu proti poškození souboru, umožňuje integraci s podnikovými informačními systémy a velikost souborů je díky kompresi až o 50 % menší,“ uvádí Aleš Růžička, ředitel divize Information Worker. „Moderní formát Open XML je navíc navržen tak, aby byl kompatibilní s miliardami dokumentů vytvořených uživateli v předchozích verzích Microsoft Office produktů. Jde o přirozený závazek společnosti Microsoft, zajistit svým zákazníkům zpětnou kompatibilitu a přístup k jejich datům. A to jiný formát na bázi jazyka XML nenabízí.“

Chris Capossela, senior viceprezidenta společnosti Microsoft, vysvětluje důvody, které stojí za standardizací formátu Open XML, ve veřejném prohlášení dostupném na http://www.mi­crosoft.com/in­terop/letters/Chris­CapOpenLetter­.mspx . Capossela mimo jiné představuje výhody, kterým se těší uživatelé zavádějící aktuální specifikaci podle organizace Ecma International, a vyjadřuje podporu společnosti Microsoft pro úpravy standardu, jehož aktuální specifikaci vyhodnocuje Mezinárodní organizace pro standardizaci – ISO.