Hlavní navigace

České Radiokomunikace pokračují v zahušťování sítě druhého multiplexu

[Tisková zpráva] Praha, 21. února 2011 – České Radiokomunikace spustí na konci února 2011 další digitální dokrývače pro druhý DVB-T multiplex. Dokrývače v Rakovníku a Boskovicích zlepší příjem digitálního televizního vysílání divákům v těchto městech a jejich okolí. Celkově bude na konci února v provozu již 37 digitálních dokrývačů MUX 2.

Sdílet

Dokrývač v Rakovníku se nachází v Okružní ulici a vysílat bude na 48. kanále s horizontální polarizací. Primární zdroj signálu si bude brát z plzeňského vysílače Krašov. Dokrývač v Boskovicích je situován v lokalitě Čížovky, kde bude vysílat na 40. kanále s horizontální polarizací a primárním zdrojem signálu z brněnské SFN (Single frequency network – jednofrekvenční síť).

České Radiokomunikace budují digitální televizní sítě na základě přání a požadavků svých zákazníků, tedy jednotlivých televizních stanic. Jakmile je vybudována primární digitální TV síť z hlavních vysílačů dle Technického plánu přechodu (TPP), provedou České Radiokomunikace ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem přeměření signálu v dané oblasti. „V některých lokalitách, zejména v kopcovitém terénu, se může stát, že je příjem televizního signálu z hlavního vysílače horší až nedostatečný. V takovém případě navrhujeme našim zákazníkům, na základě výsledků měření pokrytí a jeho vyhodnocení, efektivní návrh řešení na dokrytí dotčeného území sekundární sítí tzv. digitálních dokrývačů,“ říká Kamil Levinský, výkonný ředitel pro obchod a marketing a zástupce generální ředitelky Českých Radikomunikací.

Nově spuštěný multiplex 2 obsahuje programy Nova, Nova Cinema, Prima, Prima COOL a TV Barrandov. Více informací o digitálních dokrývačích včetně map pokrytí je k dispozici na webových stránkách www.digistranky.cz v sekci Regiony – termíny a mapy pokrytí DVB-T / dokrývače.

Bližší informace spojené s vypínáním analogového a zapínáním digitálního signálu, včetně map pokrytí, dohledáte na speciálních informačních stránkách Českých Radiokomunikací věnovaných digitalizaci www.digistranky.cz nebo na státní telefonní lince 800 90 60 30.

České Radiokomunikace a.s. působí na českém trhu již 48 let. Stabilitu společnosti dokazuje její silné finanční zázemí a zkušenosti nabyté během dlouhé doby činnosti. České Radiokomunikace a.s. jsou největším expertem na trhu vysílacích služeb a jako první v České Republice, spustily jak veřejné, tak komerční digitální televizní vysílání. České Radiokomunikace nabízejí také telekomunikační služby pro velkoobchodní a korporátní zákazníky. Společnost disponuje vlastní rozsáhlou páteřní sítí a díky silné vysílací infrastruktuře mohou České Radiokomunikace nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken. Společnost poskytuje hlasové služby, vysoce kvalitní internetové připojení a datová řešení na základě individuálních požadavků zákazníků.

Digitální televizní vysílání bylo spuštěno v systému DVB-T na území Prahy již v roce 2000. Toto vysílání bylo označováno jako dočasný multiplex A a ke dni přechodu tohoto přechodného vysílání do finální sítě 2, činilo jeho pokrytí 42% obyvatelstva. České Radiokomunikace jsou operátorem komerčního multiplexu 2 a poskytovatelem vysílacích služeb pro multiplexy 1 a 3. K dnešnímu dni činí pokrytí digitálním vysíláním multiplexu 2 více než 90 % obyvatelstva České republiky. Probíhající proces digitalizace vysílání bude završen v roce 2012, kdy bude na území České republiky vystavena digitální vysílací infrastruktura pokrývající až 99,6% populace digitálním pozemním televizním a rozhlasovým vysíláním.