Hlavní navigace

České Radiokomunikace posílily své tiskové oddělení

[Tisková zpráva] (Praha, 31. března 2009) – České Radiokomunikace přijaly novou posilu tiskového oddělení, do kterého v březnu nastoupila Lucie Borovičková. Lucie bude zastávat pozici PR specialisty a v této funkci nahrazuje Lenku Pleškovou, která odešla na mateřskou dovolenou. Lucie bude zodpovědná za interní a externí komunikaci společnosti včetně styku s dalšími komunikačními agenturami Českých Radiokomunikací.

Sdílet

Lucie Borovičková (29) vystudovala mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a Vyšší odbornou školu informačních služeb. Lucie v průběhu studia absolvovala půlroční stáž na University of the West of England v Bristolu, UK.

Před příchodem do Českých Radiokomunikací Lucie působila například ve společnosti CZ.NIC nebo v PR agentuře PR Point, kde se věnovala finančním klientům jako bance HSBC nebo pojišťovně AMCICO AIG Life. Zkušenosti z mezinárodních korporací čerpala ve společnostech PEUGEOT Česká republika a Nestlé Česko.

Lucie hovoří anglicky, německy a francouzsky. Mezi její záliby patří cestování, vážná hudba, hra na klavír a flétnu, ze sportu pak cyklistika.

České Radiokomunikace a.s. jsou tradičním a největším poskytovatelem vysílacích služeb pro televizní a rozhlasové vysílání. V České republice patří k průkopníkům digitálního televizního vysílání, jehož experimentální provoz zahájily v roce 2000 jako první společnost na tuzemském trhu. V roce 2005 spustily rovněž jako první společnost v ČR komerční provoz digitálního multiplexu. V současnosti České Radiokomunikace vysílají digitální televizní signál svého multiplexu 2 pro více než 50 % obyvatelstva.

České Radiokomunikace a.s. jsou v počtu zákazníků největším alternativním telekomunikačním operátorem a druhým největším operátorem pevných linek v České republice. Společnost disponuje vlastní rozsáhlou páteřní sítí. Od roku 2004 začala zároveň budovat svoji síť na základě technologie zpřístupnění místních smyček, která v současnosti pokrývá cca 50 % všech pevných linek v ČR. Díky rozsáhlé vysílací infrastruktuře mohou České Radiokomunikace nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken. Společnost poskytuje hlasové služby, vysoce kvalitní internetové připojení a datová řešení na základě individuálních požadavků zákazníků.

Digitální televizní vysílání bylo spuštěno v systému DVB-T na území Prahy již v roce 2000. Toto vysílání bylo označováno jako dočasný multiplex A a ke dni přechodu tohoto přechodného vysílání do finální sítě 2, činilo jeho pokrytí 42% obyvatelstva. České Radiokomunikace jsou operátorem komerčního multiplexu 2 a poskytovatelem vysílacích služeb pro multiplexy 1 a 3. K dnešnímu dni činí pokrytí digitálním vysíláním multiplexu 2 více než 50% obyvatelstva v celkem osmi lokalitách České republiky. Probíhající proces digitalizace vysílání bude završen v roce 2012, kdy bude na území České republiky vystavena digitální vysílací infrastruktura pokrývající až 99,6% populace digitálním pozemním televizním a rozhlasovým vysíláním.