Hlavní navigace

České Radiokomunikace připravují výměnu antény na ostravském vysílači Hošťálkovice

[Tisková zpráva] (Praha, 8. září 2009) – České Radiokomunikace připravují výměnu antény na ostravském vysílači Hošťálkovice. Nezbytnou součástí přípravných prací je i přesun stávajícího analogového vysílání z hlavní vysílací antény do provizorního anténního systému. Přesun analogového vysílání proběhne 10. 9. 2009 v době od 00:00 do 06:00. Výměna antény se uskuteční v pátek 18. 9., v případě nepřízně počasí pak o víkendu 19. – 20. 9. Digitální vysílání multiplexu 1 bude z nové vysílací antény spuštěno dle Technického plánu přechodu do konce října 2009 na kanále 54. Současně s digitálním vysíláním bude koncem října do nové antény navráceno i analogové vysílání.

Sdílet

„Přesun analogového vysílání do náhradního anténního systému je jedinou možností, jak pro diváky zachovat analogové vysílání z Hošťálkovic i po dobu příprav na výměnu hlavní vysílací antény,“ říká Jiří Vykydal, vedoucí útvaru rozvoje a investic Českých Radiokomunikací. Přesun do provizorních antén se týká analogových vysílačů vysílajících na kanálech 31 (ČT1), 51 (ČT2) a 48 (TV Prima).

Výměna antény proběhne za pomoci dvourotorového vrtulníku Kamov Ka-32. Ten nejprve sejme díly staré antény a následně na vrchol vysílače po částech dopraví anténu novou. Díky nové anténě bude možné do konce října 2009 spustit z Hošťálkovic digitální vysílání multiplexu 1 s plným výkonem. „Multiplexy 2 a 3 by měly být z Hošťálkovic spuštěny v dubnu 2011,“ dodává Jiří Vykydal.

K vypnutí analogového vysílání z Hošťálkovic by mělo dle TPP pro jednotlivé programy docházet postupně v tomto pořadí – TV Prima (duben 2011), ČT 2 (říjen 2011), a pro ČT 1 a TV Nova (listopad 2011).

180 metrů vysoký vysílač v Hošťálkovicích byl postavený v letech 1974 – 1979.

Bližší informace spojené s vypínáním analogového a zapínáním digitálního signálu včetně map pokrytí dohledáte na speciálních informačních stránkách Českých Radiokomunikací věnovaných digitalizaci www.digistranky.cz.

Digitální televizní vysílání bylo spuštěno v systému DVB-T na území Prahy již v roce 2000. Toto vysílání bylo označováno jako dočasný multiplex A a ke dni přechodu tohoto přechodného vysílání do finální sítě 2, činilo jeho pokrytí 42% obyvatelstva. České Radiokomunikace jsou operátorem komerčního multiplexu 2 a poskytovatelem vysílacích služeb pro multiplexy 1 a 3. K dnešnímu dni činí pokrytí digitálním vysíláním multiplexu 2 více než 60% obyvatelstva České republiky. Probíhající proces digitalizace televizního vysílání bude završen v roce 2012, kdy bude na území České republiky vystavěna digitální vysílací infrastruktura pokrývající až 99,6% populace digitálním pozemním televizním a rozhlasovým vysíláním.

České Radiokomunikace a.s. jsou tradičním a největším poskytovatelem vysílacích služeb pro televizní a rozhlasové vysílání. V České republice patří k průkopníkům digitálního televizního vysílání, jehož experimentální provoz zahájily v roce 2000 jako první společnost na tuzemském trhu. V roce 2005 spustily rovněž jako první společnost v ČR komerční provoz digitálního multiplexu. V současnosti České Radiokomunikace vysílají digitální televizní signál svého multiplexu 2 pro více než 50 % obyvatelstva.

České Radiokomunikace a.s. jsou v počtu zákazníků největším alternativním telekomunikačním operátorem a druhým největším operátorem pevných linek v České republice. Společnost disponuje vlastní rozsáhlou páteřní sítí. Od roku 2004 začala zároveň budovat svoji síť na základě technologie zpřístupnění místních smyček, která v současnosti pokrývá cca 50 % všech pevných linek v ČR. Díky rozsáhlé vysílací infrastruktuře mohou České Radiokomunikace nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken. Společnost poskytuje hlasové služby, vysoce kvalitní internetové připojení a datová řešení na základě individuálních požadavků zákazníků.