Hlavní navigace

České Radiokomunikace spustí digitální dokrývač pro MUX 2 v Letohradu

[Tisková zpráva] (Praha, 22. března 2011) – České Radiokomunikace spustí na konci března 2011 další digitální dokrývač pro druhý multiplex v Pardubickém kraji. Digitální dokrývač v Letohradu podstatně zlepší příjem digitálního televizního vysílání ve městě i jeho okolí. Jde o v pořadí již druhý digitální dokrývač v tomto kraji a 38. pro druhý multiplex.

Sdílet

Dokrývač v Letohradu se nachází nad zemědělským areálem na východním okraji města. Bude vysílat na 35. kanále s horizontální polarizací. Primární zdroj signálu si bude brát z trutnovského vysílače Černá hora. Nově spuštěný multiplex 2 obsahuje programy Nova, Nova Cinema, Prima, Prima COOL a TV Barrandov.

České Radiokomunikace budují digitální televizní sítě na základě přání a požadavků svých zákazníků, tedy jednotlivých televizních stanic. Jakmile je vybudována primární digitální televizní síť z hlavních vysílačů dle Technického plánu přechodu (TPP), provedou České Radiokomunikace ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem přeměření signálu v dané oblasti.

„V některých lokalitách, zejména v kopcovitém terénu, se může stát, že je příjem televizního signálu z hlavního vysílače horší až nedostatečný. V takovém případě navrhujeme našim zákazníkům, na základě výsledků měření pokrytí a jeho vyhodnocení, efektivní návrh řešení pro dokrytí dotčeného území sekundární sítí tzv. digitálních dokrývačů,“ říká Kamil Levinský, výkonný ředitel pro obchod a marketing a zástupce generální ředitelky Českých Radikomunikací, a doplňuje: „Letohrad se nachází v kopcovité oblasti, a z toho důvodu jsme se zákazníky multiplexu 2 dohodli spuštění digitálního dokrývače v této lokalitě.“

Pro optimalizaci nastavení vysílacích parametrů je třeba vyladit a otestovat vysílací prvky, k čemuž dochází ve dnech před oficiálním spuštěním dokrývače. V některých případech je však, s ohledem na skutečné provozní podmínky, zapotřebí změnit vysílací kanál tak, aby nebyl zarušen ostatními místními zdroji signálů. To nelze provést před spuštěním dokrývače nebo krátce po němz důvodu potřeby projednání s Českým telekomunikačním úřadem. České Radiokomunikace proto doporučují vyčkat přibližně měsíc od zahájení provozu s finálním nastavením přijímacích antén (zejména u sdílených antén s kanálovou filtrací).

Více informací o již spuštěných digitálních vysílačích a dokrývačích je k dispozici na webových stránkách www.digistranky.cz v sekci Regiony – termíny a mapy pokrytí DVB-T.

Bližší informace spojené s vypínáním analogového a zapínáním digitálního signálu včetně map pokrytí dohledáte na speciálních informačních stránkách Českých Radiokomunikací věnovaných digitalizaci www.digistranky.cz anebo na státní telefonní lince 800 90 60 30.

České Radiokomunikace a.s. působí na českém trhu již 48 let. Stabilitu společnosti dokazuje její silné finanční zázemí a zkušenosti nabyté během dlouhé doby činnosti. České Radiokomunikace a.s. jsou největším expertem na trhu vysílacích služeb a jako první v České Republice, spustily jak veřejné, tak komerční digitální televizní vysílání. České Radiokomunikace nabízejí také telekomunikační služby pro velkoobchodní a korporátní zákazníky. Společnost disponuje vlastní rozsáhlou páteřní sítí a díky silné vysílací infrastruktuře mohou České Radiokomunikace nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken. Společnost poskytuje hlasové služby, vysoce kvalitní internetové připojení a datová řešení na základě individuálních požadavků zákazníků.