Hlavní navigace

České Radiokomunikace umí zasíťovat i na „zelené louce“

[Tisková zpráva] (Praha, 11. listopadu 2009) – České Radiokomunikace umí zasíťovat i na „zelené louce“ je mottem listopadové nabídky, která vychází vstříc specifickým podnikatelským aktivitám. Tentokrát České Radiokomunikace osloví nejen autosalóny, stavební a developerské firmy, ale také státní instituce - školy. Nabídka platí od 1. listopadu do 30. listopadu 2009 pro všechny nové zákazníky z těchto segmentů.

Sdílet

Díky novým technologiím, které České Radiokomunikace aktuálně nasazují do své sítě, je v současné době možné pokrytí i zcela nových lokalit. Pokud například developerské společnosti zahájí stavbu na „zelené louce“, jistě ocení možnost efektivního zřízení internetového a hlasového připojení přímo na místě stavby. Pro školy zase budou přínosem technologie umožňující flexibilně reagovat na neustále rostoucí potřeby studentů a autosalony určitě zaujme možnost komunikace s ostatními salony či centrálou zdarma. V každém případě se může jednat i o inovaci a modernizaci stávající telefonie, kterou daný subjekt právě disponuje. Jedná se o plynulý přechod na VoIP technologii. Samozřejmostí je zachování všech telefonních čísel.

„V letošním roce jsme zmodernizovali naši páteřní síť a spustili nové bezdrátové služby na bázi technologie WiMAX. Věřím, že díky těmto krokům dokážeme našim zákazníkům nabídnout vysoce vyspělá technologická řešení, která je mohou překvapit nejen snadnou realizací, ale i příznivou cenou,“ říká David Mašát, výkonný ředitel pro obchod a marketing Českých Radiokomunikací.

Bližší informace o této speciální nabídce mohou zájemci získat na zákaznické lince 800 400 450, nebo na stránkách Českých Radiokomunikací www.radiokomu­nikace.cz.

České Radiokomunikace a.s. jsou v počtu zákazníků největším alternativním telekomunikačním operátorem a druhým největším operátorem pevných linek v České republice. Společnost disponuje vlastní rozsáhlou páteřní sítí. Od roku 2004 začala zároveň budovat svoji síť na základě technologie zpřístupnění místních smyček, která v současnosti pokrývá cca 50 % všech pevných linek v ČR. Díky rozsáhlé vysílací infrastruktuře mohou České Radiokomunikace nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken. Společnost poskytuje hlasové služby, vysoce kvalitní internetové připojení a datová řešení na základě individuálních požadavků zákazníků.

České Radiokomunikace a.s. jsou tradičním a největším poskytovatelem vysílacích služeb pro televizní a rozhlasové vysílání. V České republice patří k průkopníkům digitálního televizního vysílání, jehož experimentální provoz zahájily v roce 2000 jako první společnost na tuzemském trhu. V roce 2005 spustily rovněž jako první společnost v ČR komerční provoz digitálního multiplexu. V současnosti České Radiokomunikace vysílají digitální televizní signál svého multiplexu 2 pro více než 50 % obyvatelstva.

Digitální televizní vysílání bylo spuštěno v systému DVB-T na území Prahy již v roce 2000. Toto vysílání bylo označováno jako dočasný multiplex A a ke dni přechodu tohoto přechodného vysílání do finální sítě 2, činilo jeho pokrytí 42% obyvatelstva. České Radiokomunikace jsou operátorem komerčního multiplexu 2 a poskytovatelem vysílacích služeb pro multiplexy 1 a 3. K dnešnímu dni činí pokrytí digitálním vysíláním multiplexu 2 více než 60% obyvatelstva v celkem osmi lokalitách České republiky. Probíhající proces digitalizace vysílání bude završen v roce 2012, kdy bude na území České republiky vystavena digitální vysílací infrastruktura pokrývající až 99,6% populace digitálním pozemním televizním a rozhlasovým vysíláním.