Hlavní navigace

České Radiokomunikace uzavřely novou smlouvu na provoz datové a hlasové sítě pro společnost Vitana, a.s.

[Tisková zpráva] (Praha, 31. srpen 2009) - České Radiokomunikace uspěly v mezinárodním výběrovém řízení na poskytovatele datových služeb pro akciovou společnost Vitana. Radiokomunikace v něm obhájily svou pozici dodavatele datových služeb, a nad rámec výběrového řízení se staly i poskytovatelem hlasových služeb pro všechny pobočky společnosti Vitana na území České republiky.

Sdílet

„Jsem hrdý na to, že České Radiokomunikace uspěly v tak náročném tendru, který byl veden na mezinárodní úrovni. Tento úspěch dokazuje, že umíme připravit řešení každému zákazníkovi na míru,“ říká David Mašát, výkonný ředitel pro obchod a marketing, a dodává: „Kvalitu našich služeb potvrzuje nejen obhájení stávajících služeb, ale zejména fakt, že se nám podařilo nabídnout nové služby.“

„České Radiokomunikace nám dosud poskytovaly jen datové služby na technologii bezdrátového připojení, a protože jsme byli s tímto řešením v uplynulých třech letech spokojeni, rozhodli jsme využít i nabídku na kvalitní hlasové služby. To nám přinese značné finanční úspory za telefonní provoz,“ upřesňuje Jan Mayer, IT ředitel společnosti Vitana, a.s.

Společnost Vitana je moderní potravinářskou firmou, která je součástí norského nadnárodního koncernu Rieber & Son. Vitana se specializuje především na dehydratované a předpřipravené potraviny a ochucovadla. V současné době společnost provozuje výrobní činnost ve třech lokalitách v České republice – v Byšicích, ve Varnsdorfu a v Roudnici nad Labem.

České Radiokomunikace a.s. jsou v počtu zákazníků největším alternativním telekomunikačním operátorem a druhým největším operátorem pevných linek v České republice. Společnost disponuje vlastní rozsáhlou páteřní sítí. Od roku 2004 začala zároveň budovat svoji síť na základě technologie zpřístupnění místních smyček, která v současnosti pokrývá cca 50 % všech pevných linek v ČR. Díky rozsáhlé vysílací infrastruktuře mohou České Radiokomunikace nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken. Společnost poskytuje hlasové služby, vysoce kvalitní internetové připojení a datová řešení na základě individuálních požadavků zákazníků.

České Radiokomunikace a.s. jsou tradičním a největším poskytovatelem vysílacích služeb pro televizní a rozhlasové vysílání. V České republice patří k průkopníkům digitálního televizního vysílání, jehož experimentální provoz zahájily v roce 2000 jako první společnost na tuzemském trhu. V roce 2005 spustily rovněž jako první společnost v ČR komerční provoz digitálního multiplexu. V současnosti České Radiokomunikace vysílají digitální televizní signál svého multiplexu 2 pro více než 50 % obyvatelstva.

Digitální televizní vysílání bylo spuštěno v systému DVB-T na území Prahy již v roce 2000. Toto vysílání bylo označováno jako dočasný multiplex A a ke dni přechodu tohoto přechodného vysílání do finální sítě 2, činilo jeho pokrytí 42% obyvatelstva. České Radiokomunikace jsou operátorem komerčního multiplexu 2 a poskytovatelem vysílacích služeb pro multiplexy 1 a 3. K dnešnímu dni činí pokrytí digitálním vysíláním multiplexu 2 více než 50% obyvatelstva v celkem osmi lokalitách České republiky. Probíhající proces digitalizace vysílání bude završen v roce 2012, kdy bude na území České republiky vystavena digitální vysílací infrastruktura pokrývající až 99,6% populace digitálním pozemním televizním a rozhlasovým vysíláním.