Hlavní navigace

ČRa zahájily terestrické vysílání stanice TOP TV v Praze

[Tisková zpráva] [Praha, 15. listopadu 2005] – Společnost České radiokomunikace – JTR Management dnes na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů zahájily terestrické vysílání televizní stanice TOP TV z vysílače Praha - Strahov. Diváci si tuto televizní stanici se zaměřením na využití volného času s přímou nabídkou zboží a služeb mohou ode dneška naladit v Praze na 28.kanále.

Sdílet

Start vysílání této stanice je konkrétním případem naší každodenní snahy vyjít maximálně vstříc potřebám televizních diváků, ale i rozhlasových posluchačů, uvedl dnes k zahájení vysílání TOP TV Ing. Martin Roztočil ředitel úseku vysílacích služeb společnosti České radiokomunikace – JTR Management.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém 20. zasedání udělila společnosti United Teleshop s. r. o. jako provozovateli TOP TV krátkodobou licenci k analogovému televiznímu vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů s platností do 31. 12. 2005. Příslušné rozhodnutí převzala společnost v pátek 11. 11. 2005. V rámci této licence budou ČRa šířit program Top TV – teleshopingový program, přímá nabídka zboží a služeb divákům – z vysílače umístěného v Praze na Strahově (28. kanál). V nedávné minulosti byl z tohoto vysílače na uvedeném kanálu šířen program TV Praha společnosti RTV Galaxie a. s., které byla v letošním roce Radou pro R a TV vysílání licence odejmuta.