Hlavní navigace

ČESKÝ ROZHLAS SE ZAMÝŠLEL NAD SVÝM DALŠÍM SMĚŘOVÁNÍM

[Tisková zpráva] Zhodnotit aktuální postavení Českého rozhlasu (ČRo) na mediálním trhu a ve společnosti, diskutovat o dalším směřování ČRo a zformulovat doporučení příštímu vedení ČRo pro další vývoj rozhlasu – to byly hlavní cíle Programové konference ČRo, která se uskutečnila ve dnech 25. a 26. března v Poděbradech. Na programovou konferenci pak na začátku května naváže konference marketingová.

Sdílet

Téměř stovka rozhlasových pracovníků z řad managementu, programových i neprogramových zaměstnanců, externistů a hostů se v Poděbradech zamýšlela nad tezemi v těchto vybraných sekcích: pojetí veřejnoprávnosti; redefinice obsahu celoplošných stanic; regionální vysílání ČRo; role internetu, nových technologií a speciálních stanic; náklady na program; vztah programu a marketingu a rozhlas jako národní kulturní instituce. Závěry z této konference poslouží budoucímu novému vedení ČRo jako doporučení pro další možný vývoj Českého rozhlasu.

„Bez programové strategie lze jen stěží připravit efektivní finanční i komunikační strategii Českého rozhlasu jako média veřejné služby ve 21. století,“ uvedl ve svém vystoupení prozatímní ředitel ČRo Peter Duhan. Účastníci konference se shodli na třech pilířích, na nichž má veřejnoprávní rozhlas stavět. Jsou jimi informace, vzdělání a kultura. Veřejnoprávnost je pak definována jednak výběrem obsahu, kterému se médium věnuje (s důrazem na hodnoty jako je pravdivost, serióznost, odbornost), jednak způsobem zacházení s obsahem (zasazování do kontextů, zodpovědné, nemanipulativní nakládání s informacemi) a dále stylem sdělení (jazyková úroveň, kultivovanost projevu).

Řadu podnětů přinesla diskuse na téma redefinice obsahu celoplošných stanic a regionální vysílání ČRo. Konference zúžila spektrum navrhovaných konceptů na dva. První staví na trojici komplementárních celoplošných stanic, z nichž žádná není plnoformátová, doplněných o na středních vlnách vysílající stanici mluveného slova a stanici pro mladé vysílající digitálně a na internetu. Druhý model staví na jedné plnoformátové stanici doplněné zpravodajskou a kulturní stanicí, portfolio doplňuje stanice pro mladé a síť regionálních stanic s výrazněji koordinovaným obsahem.

Za jednu z nejvyšších hodnot regionálního vysílání, jako součásti obou výše uvedených modelů, pak konference označila vedle kvality jeho regionálnost.

Účastníci konference podpořili význam speciálních digitálních stanic ČRo, nezbytnou se však jeví analýza hodnoty a nákladů na tyto stanice.

Jedním z konkrétních závěrů je i úkol představit veřejnosti a posluchačům novou podobu rozhlasových internetových stránek na podzim letošního roku a zahájení „frontálního útoku“ v oblasti programového i neprogramového využití fenoménu sociálních sítí. Zelenou dostaly rovněž projekty směřující k atraktivní webové prezentaci a potenciálnímu komerčnímu využití bohatého archivu ČRo.

Konference akcentovala význam původní rozhlasové tvorby jako jednoho z nositelů konkrétního naplnění kulturotvorného poslání Českého rozhlasu. Zároveň konstatovala potřebu většího uplatnění ekonomických aspektů v umělecké výrobě.

Druhou stěžejní jarní událostí pro ČRo bude následná marketingová konference, která se zaměří na otázky spojené s vnímáním a dalším vývojem značky Český rozhlas a na konkrétní témata týkající se marketingových a komunikačních činností ČRo.

Více informací najdete v prezentaci věnované výstupům z Programové konference na webové adrese www.rozhlas.cz/pres­s.