Hlavní navigace

Pracovní skupina CSIRT.CZ o vládním bezpečnostním pracovišti CSIRT

[Tisková zpráva] Za účasti ředitele Odboru kybernetické bezpečnosti Ministerstva vnitra České republiky Aleše Špidly se 25. března 2010 v pražském sídle sdružení CESNET uskutečnilo páté jednání Pracovní skupiny CSIRT.CZ, jejímž členy jsou zástupci významných provozovatelů sítí, poskytovatelů obsahu, rizikových služeb, bezpečnostních složek České republiky,

Doba čtení: 2 minuty

Českého telekomunikačního úřadu, sdružení CZ.NIC i NIX.CZ a akademického sektoru. Aleš Špidla na jednání potvrdil, že jedním z hlavních úkolů jeho odboru je zřídit a provozovat vládní pracoviště CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Počítá přitom s úzkou spoluprací s týmem CSIRT.CZ – modelovým pracovištěm typu CSIRT, které v České republice supluje zatím chybějící vrcholový národní, případně vládní CSIRT tým. Členové pracovní skupiny diskutovali o dalším postupu při ustavení vládního či národního pracoviště typu CSIRT v České republice a o rolích jednotlivých subjektů.

Účastníci setkání se kromě toho seznámili s akcemi pořádanými Evropskou komisí na téma ochrany kritických informačních infrastruktur v Evropské unii v roce 2009. Zároveň jim byl představen bezpečnostní tým sdružení CZ.NIC (tým CZ.NIC-CSIRT), který byl ustaven v září 2008 a záhy oficiálně přijat světovou komunitou jako tým typu CSIRT. Důležitou úlohu tohoto týmu v prostředí tuzemského Internetu dokládá stručná zpráva, která je k nalezení na stránkách sdružení CZ.NIC: http://www.nic­.cz/page/733/cz­.nic-od-zacatku-roku-zablokoval-150-skodlivych-domen/.

Cílem CSIRT.CZ je pomáhat provozovatelům internetových sítí v České republice zřizovat jejich vlastní bezpečnostní týmy a bezpečnostní infrastrukturu, řešit bezpečnostní incidenty, a tím zlepšovat bezpečnost jejich sítí i globálního Internetu. CSIRT.CZ také pomáhá předávat hlášení o bezpečnostních incidentech správcům těch sítí nebo domén, které jsou původcem incidentu, a to v případech, kdy se při komunikaci mezi správcem dané sítě a „obětí“ vyskytnou problémy. V tomto směru tedy slouží jako jakýsi „institut poslední záchrany“ v situacích, kdy jiné metody řešení problému selžou.

Výstavba a provoz pracoviště CSIRT.CZ je jeden z dílčích úkolů projektu Kybernetické hrozby z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky, který je financován Ministerstvem vnitra České republiky a jehož řešení probíhá v letech 2007 až 2010. Základní kámen CSIRT.CZ byl položen v roce 2007 a 3. dubna 2008 byl oficiálně spuštěn jeho pilotní provoz.

Zakládajícími členy týmu CSIRT.CZ jsou členové bezpečnostního týmu CESNET-CERTS, který je historicky prvním oficiálním týmem CSIRT zřízeným v České republice. CESNET-CERTS byl ustaven v lednu 2004, je provozován sdružením CESNET a jeho hlavním úkolem je řešení a koordinace řešení bezpečnostních incidentů v síti národního výzkumu CESNET2. Členové CESNET-CERTS zajišťují v prostředí CSIRT.CZ jeho rutinní funkce, ale především fungují jako zdroj know-how a praktických zkušeností, které jsou pro chod CSIRT týmu zapotřebí.

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR.. V současnosti je financováno především z prostředků vládní Rady pro výzkum a vývoj a z prostředků svých členů. Sdružení se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní multigigabitovou optickou síť CESNET2 určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení CESNET reprezentuje Českou republiku v projektu budování panevropské sítě GÉANT a podílí se aktivně na jeho realizaci. Více na www.cesnet.cz.