Hlavní navigace

ČSOB Leasing spouští nový informační portál

[Tisková zpráva] Praha, 13. 12. 2006 – ČSOB Leasing spouští nový informační portál eLeasing, který výrazně zrychlí a usnadní komunikaci mezi společností a zákazníky. Internetová aplikace eLeasing umožní zákazníkům on-line náhled na jejich smlouvy a jednoduché a rychlé vyřizování zákaznických požadavků. ČSOB Leasing je první a jedinou leasingovou společností, která poskytne takto komplexní informační systém svým zákazníkům.

Sdílet

Zákazníci budou mít v režimu on-line k dispozici všechny dostupné informace o svých smlouvách. Přehledné členění do modulů umožňuje rychlou a komfortní práci s informacemi. Například v modulu Platby získají zákazníci okamžitý přehled uhrazených nebo jiných daňových dokladů. Další užitečnou funkcí je automatická devinkulace (uvolnění pojistného plnění) ve prospěch zákazníka, která urychluje likvidace pojistných událostí. Uživatelé internetového portálu eLeasing budou moci komunikovat s leasingovou společností formou elektronických dotazů a on-line požadavků a získají tak neustálý přehled o stavu řešení svých žádostí pracovníky ČSOB Leasing.

Informační portál eLeasing je také užitečným pomocníkem pro zákazníky využívající produkty operativního leasingu se službami CarPark (Full service leasing a Fleet management). Prostřednictvím portálu eLeasing získá zákazník okamžitý přehled o provozních nákladech jednotlivých vozidel nebo o celkových nákladech svého vozového parku podle jednotlivých služeb. Na základě takto získaných informací lze řídit čerpání nákladů na jednotlivá vozidla a tím snížit a zefektivnit náklady vynaložené na provoz vozového parku. Informační portál je umístěn na internetové adrese www.eleasing.cz.

Zákazníkům operativního leasingu se službami je informační portál eLeasing k dispozici již od září letošního roku. Počátkem roku 2007 bude eLeasing představen také všem zákazníkům, kteří využívají finanční leasing, spotřebitelský úvěr HitKredit nebo splátkový prodej. Aplikace eLeasing, která je zabezpečena podle bankovních standardů ČSOB, bude k dispozici všem stávajícím i novým zákazníkům ČSOB Leasing.

„Spuštění informačního portálu eLeasing je podstatným krokem vpřed ve zkvalitnění služeb zákazníkům,“ řekl generální ředitel ČSOB Leasing Karel Bouček. „Díky tomuto unikátnímu řešení budou mít naši zákazníci aktuální informace v on-line režimu. Informační portál eLeasing sníží administrativní postupy na straně zákazníka na minimum. Portál eLeasing nepředstavuje pro zákazníky žádná omezení, naopak jim otevírá možnost elektronické komunikace s naší společností. Je potěšitelné, že k řadě ocenění a úspěchů, kterých se ČSOB Leasing dostalo v tomto roce, je možné nabídnout zákazníkům i tuto novinku,“ doplnil Karel Bouček.