Hlavní navigace

ČSSZ bude využívat i nadále e – Podání prostřednictvím Portálu veřejné správy

[Tisková zpráva] Praha 24. 11. 2009 - Celkem 56 tisíc registrovaných uživatelů, kteří přes Portál veřejné správy (PVS) zasílají České správě sociálního zabezpečení 6–8 milionů dokumentů ročně. To představuje v roce 2009 elektronická komunikace ČSSZ, tzv. e – Podání, které využívají ve velké míře jak organizace, tak osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Sdílet

ČSSZ elektronicky přijímá Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP), Oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání, Přehled o příjmech a výdajích OSVČ, Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách a Potvrzení o studiu/o te­oretické a praktické přípravě. Výhodou e – Podání je dostupnost 24 hodin denně 7 dní v týdnu, možnost okamžité opravy a nového podání, a zejména vysoká míra bezpečnosti. Rovněž není nutné řešit problémy vznikající při tisku do tiskopisů ČSSZ. Dokumenty zasílané prostřednictvím e – Podání musí být opatřeny kvalifikovaným certifikátem (elektronickým podpisem).

ČSSZ proto preferuje i nadále, bez ohledu na spuštění datových schránek, využívání elektronického způsobu komunikace prostřednictvím PVS, tzv. e – Podání vybraných dokumentů, ve stejném rozsahu jako dosud. Důvodem je především zajištění plynulosti ve sběru údajů, vytěžování dat potřebných pro provádění nemocenského a důchodového pojištění a odpověď odesílajícímu systému nejen o převzetí podání, ale i o výsledku zpracování (přijetí/zamít­nutí).

Aktuální informace v elektronické podobě z oblasti nemocenského i důchodového pojištění jsou nezbytné pro registr pojištěnců. Ten vede ČSSZ od roku 2006 a každý pojištěnec zde má své individuální konto (IKP). Lidé si mohou jednou ročně požádat o výpis informací z tohoto konta, tzv. informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP) a zjistit tak, jaké doby pojištění důležité pro budoucí důchod mají v evidenci ČSSZ. Kompletní informace v IKP také zkrátí vyřízení důchodů a zjednoduší komunikaci se zahraničními nositeli pojištění. Ke 30. 9. 2009 ČSSZ poslala svým klientům více než 112 tisíc výpisů.

ČSSZ byla první organizací státní správy umožňující od roku 2005 e – Podání dokumentů přes Portál veřejné správy. Detailní informace k e – Podání najdete na webových stránkách ČSSZ na adrese: http://www.cssz­.cz/cz/e-podani/.

Informace o České správě sociálního zabezpečení:
ČSSZ je největší a zcela výjimečnou finančně správní institucí státní správy ČR. Spravuje věci více než 8 milionů pojištěnců, z toho jsou více než 2 miliony 825 tisíc důchodců. Vyplácí přes 3 miliony 456 tisíc důchodů a také dávky nemocenského pojištění. Součástí ČSSZ je také Lékařská posudková služba. Více informací na http://www.cssz.cz.