Hlavní navigace

Česká televize připomíná 40 let od zoufalého protestu Jana Palacha

[Tisková zpráva] Historické souvislosti, které vedly k sebeupálení Jana Palacha. Zamyšlení nad motivy a váhou takovéto absolutní oběti. Vzpomínky a úvahy o významu tzv. Palachova týdne občanských nepokojů v roce 1989. Diskuse nad tím, jaký je odkaz absolutní oběti Jana Palacha.

Sdílet

40. výročí zoufalého činu studenta Filozofické fakulty připomene Česká televize ve svých zpravodajských, publicistických pořadech a v dokumentu Poselství Jana Palacha (režisérky K. Vlachové) na ČT2, v debatě Jan Palach 1969 a Palachův týden 1989 na ČT24 a ve Večeru na téma… Oběť nejvyšší na programu ČT2 a v neposlední řadě na webovém speciálu www.ceskatele­vize.cz/janpa­lach.

Čtvrtek 15. ledna ČT2 20:00 Poselství Jana Palacha
Dosud neuveřejněné archivy v dokumentárním filmu Kristiny Vlachové. 16. ledna 2009 uplyne čtyřicet let od sebeupálení Jana Palacha. Svůj hrdinský čin spáchal na protest proti postupující letargii a malomyslnosti našeho národa po srpnové okupaci. V lednu 1989 se stala vzpomínka na jeho čin impulsem k týdenním občanským protestům, které ve svém důsledku vyústily v listopadové události. Dnes je Jan Palach pro mnohé mladé lidi „hrdinou z učebnice“. Režisérka K. Vlachová se ve svém filmu soustředila na jeho rodinné zázemí, přátele, spolužáky i pedagogy, aby osvětlila motiv jeho oběti. Seznámí diváky s novými dokumenty, neznámými fotografiemi a dalšími informacemi, jež teprve nedávno zpřístupnily archivy Ministerstva vnitra ČR. Našly se i dosud nikdy nezveřejněné filmové záběry z jeho pohřbu a z demonstrací, které po něm následovaly. Tento film by měl přispět k tomu, abychom lépe porozuměli smyslu jeho absolutní oběti. Reprízy: v pátek 16. 1. po půlnoci 01.45 hod. a v sobotu 17. 1. od 11.00 hod., vždy na ČT2

Pátek 16. ledna ČT24 20:00 Jan Palach 1969 a Palachův týden 1989 (debata)
Jaký je odkaz Jana Palacha 40 let poté, co se upálil na protest proti nastupující normalizaci? Jaký byl význam tzv. Palachova týdne občanských nepokojů proti komunistickému režimu v lednu 1989? Debata, kterou moderuje Jakub Železný, bude věnována počátkům normalizace a konci komunistického režimu v souvislostech s činem Jana Palacha a následných událostí. Hosty budou historik Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Petr Blažek, redaktorka, komentátorka Lidových novin Petruška Šustrová, bývalý disident a politik Ján Čarnogurský.

Neděle 18. ledna ČT2
20:00 VEČER NA TÉMA… Oběť nejvyšší – Před 40 lety se upálil Jan Palach, další mladí lidé byli připraveni jeho čin následovat (v únoru 1969 dovedl například své odhodlání do tragického konce student Jan Zajíc). Jaký vliv měly a mají tyto události na naši společnost? Archivní materiály glosují jejich tvůrci i pamětníci, farář Jakub Trojan, Václav Havel, Ivan Medek, Stanislav Milota a další. V pořadu zazní i slavné Ticho – píseň Bohdana Mikoláška, kterou složil po smrti Jana Palacha. Ta představuje v populární hudbě zřejmě nejcitlivější odraz pocitů a nálady mezi lidmi v druhé polovině ledna roku 1969. Ticho – výraz úžasu a zaskočeného mlčení davu získalo však v příštích dvaceti letech i zcela jiný význam. O J. Palachovi a jeho následovnících se mluvilo jen šeptem. Připravil Jan Soukup.

21:30 Palachův týden – Režisér Pavel Kačírek se vrací k událostem tzv. Palachova týdne v roce 1989. Po letech hovoří s přímými účastníky událostí, autenticitu podtrhují archivní materiály Originálního Videožurnálu. Repríza: v úterý 20. 1. po půlnoci od 00.05 hod. na ČT2

Čtvrtek 22. ledna ČT2 21:00 Historie.eu – Od Palacha k Palachovu týdnu. Diskuse na téma evropského šoku z „neevropského" způsobu Palachova protestu a o tom, co po něm následovalo. Repríza: v sobotu 24. 1. od 23.04 hod. a v neděli 25. 1. od 15.05 hod., vždy na ČT24

Více informací: www.ceskatele­vize.cz/program

Na webovém speciálu www.ceskatele­vize.cz/janpa­lach budou od 19. ledna 2009 zveřejněny dvě archivní rarity vztahující se k úmrtí Jana Palacha v lednu 1969. Původní protokoly o vysílání Televizních novin z období po smrti Jana Palacha do jeho pohřbu, konkrétně v době od 20. do 25. ledna 1969, kdy se konal pohřeb. Tyto protokoly jsou dnes jediným dokladem o obsahu Televizních novin, protože do roku 1980 nebyly zpravodajské relace jako celek v Československé televizi zaznamenávány a archivovány. Unikátnost zveřejněných protokolů podtrhuje i to, že jejich součástí jsou hlasatelské texty moderátorů Televizních novin. Dochované materiály velmi věrně dokládají, jakou rozporuplnou dobou leden 1969 byl.

Na webovém speciálu je také poprvé po čtyřiceti letech zveřejněn zvukový záznam televizního pořadu Slovo ke dni – Štafeta televizních publicistů. Ve vypjaté atmosféře, kdy po sebeupálení Jana Palacha hrozily další živé pochodně, se 22. ledna před televizní kamerou sešlo dvanáct známých televizních publicistů. Každý z nich vyslovil svůj názor na události, vyřkl své osobní krédo a s vědomím následků se rozloučil s diváky. Reakcí na toto vysílání byl po srpnové invazi první velký normalizační zásah vůči televizi. Z pořadu dosud existovalo pouze několik fotografií. V loňském roce se podařilo jednomu z účastníků pořadu Ladislavu Danešovi nalézt magnetofonový pásek se záznamem celého pořadu.