Hlavní navigace

ČT a ČTÚ připravují multiplex veřejné služby (MPX 1)

[Tisková zpráva] V pátek 23. března 2007 proběhlo jednání zástupců České televize a Českého telekomunikačního úřadu o současné situaci přechodu na digitální televizní vysílání a o možnosti urychleného zřízení multiplexu veřejné služby (MPX 1). Cílem takového kroku je pomoci vyřešit některé problémy související s digitalizací.

Sdílet

Jak návrh řešení ČT, tak i návrh kmitočtového přídělu pro multiplex veřejné služby (MPX 1), který předložil ČTÚ, vytváří dobrý základ pro další jednání a dává reálnou šanci na realizaci takového projektu. Česká televize a Český telekomunikační úřad se dohodly na dalších krocích, které povedou k detailnímu technickému posouzení a dopracování předloženého řešení, ke stanovení definitivních technických parametrů a k vypracování reálného harmonogramu výstavby multiplexu 1.

ČT i ČTÚ jsou připraveni garantovat, že realizace projektu žádným způsobem negativně neovlivní současné vysílání či výstavbu dalších sítí, ale naopak jejich výstavbu v budoucnu zjednoduší a urychlí. ČTÚ i ČT zároveň připraví návrhy věcných záměrů nezbytných legislativních úprav, které jsou nutné k realizaci takového plánu.