Hlavní navigace

Česká televize nebude zatím restrukturalizaci komentovat

[Tisková zpráva] Česká televize ani její manažeři se nebudou zatím vyjadřovat k restrukturalizaci televize veřejné služby. Dokud není návrh, předložený 3. března 2010 generálním ředitelem Jiřím Janečkem, řádně projednán Radou České televize, není možné k němu podávat jakékoliv průběžné komentáře.

Sdílet

Nástin historicky největších strukturálních změn v televizi veřejné služby představil Radě České televize generální ředitel ČT ve středu 3. března 2010. Její členové zároveň obdrželi obsáhlý materiál k prostudování a připomínkám. Jiří Janeček zdůraznil, že je to materiál určený k diskusi a tudíž může doznat ještě dílčích změn. V žádném případě se v této fázi neřeší personální změny či konkrétní obsazení postů, které by v rámci restrukturalizace měly vzniknout.

Česká televize proto žádá novináře i veřejnost o trpělivost. Všechny aktuální změny včas oznámí. Snahy zveřejnit informace v těchto dnech za každou cenu vedou pouze ke spekulacím a velmi nepřesným komentářům. Zprávy, které bude možné uvolnit, budou poskytovány prostřednictvím tiskového mluvčího.