Hlavní navigace

ČT nedostane více reklamy ve znělkách

[Tisková zpráva] Některá média nesprávně uvádí, že Česká televize dostane více reklamy ve znělkách (např. Metro, Aktuálně.cz). V rozsudku Nejvyššího správního soudu z 30. srpna t. r. nešlo o znělky a reklamu, ale o sponzorské vzkazy a sponzorování.

Sdílet

Rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) z 30. srpna t. r. je jedním z mnoha, ve kterých se soud vyjadřuje k obsahu sponzorských vzkazů, vysílaných na ČT. NSS uvádí, že není správný závěr RRTV, že obsahem sponzorování nemůže být reklamní sdělení, neboť zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání v žádném ustanovení nevymezuje sponzorování tak, že by jeho součástí nemohlo být i reklamní sdělení.

Rozsudky rovněž řeší zásadní otázku, jak může vypadat sponzorský vzkaz. NSS v rozsudku zdůrazňuje, že základním účelem sponzorování je vytvoření dobrého jména, pověsti právnické či fyzické osoby či jejích výrobků tzv. goodwill. Tento účel musí sloužit jako odlišující kriterium pro reklamu a sponzorování, protože pokud by sponzorský vzkaz vybízel ke koupi určitého výrobku, jednalo by se již o reklamu. Sponzorováním sponzor vytváří povědomí u diváka, prezentuje svou existenci, předmět činnosti, aby pak následně reklamou přesvědčil diváka ke koupi výrobku. Tento závěr je plně akceptovatelný ve světle evropských směrnic.

Klasickým příkladem sponzorského vzkazu dle NSS bude grafická prezentace loga sponzora či jeho výrobku, doprovázená sloganem charakterizujícím sponzora či výrobek s uvedením, že se jedná o sponzora pořadu. Nemůže však jít o takové ztvárnění, kde by ústředním motivem bylo přesvědčit diváka ke koupi výrobku zdůrazňováním jeho kvalit, srovnáváním s podobnými výrobky apod.