Hlavní navigace

ČT nesouhlasí se změnou termínu splatnosti SIPO České pošty

[Tisková zpráva] Generální ředitel ČT Jiří Janeček dnes zaslal dopis generálnímu řediteli České pošty Karlu Kratinovi v souvislosti se změnou termínu splatnosti SIPO z původního 15. dne na 25. den v měsíci. V dopise mj. uvedl, že Česká pošta s.p. vykonávající pro Českou televizi služby spojené s evidencí a výběrem televizního poplatku se posunem termínu splatnosti dostala do rozporu se zákonem č. 348/2005 Sb., který stanoví termín splatnosti televizního poplatku pro fyzické osoby na 15. den v měsíci.

Sdílet

Jiří Janeček generálního ředitele České pošty upozornil, že Česká televize nebyla o tomto kroku dopředu písemně informována. Dále uvedl, že Česká televize s tímto krokem nesouhlasí. Změnou splatnosti SIPO se totiž tisíce poplatníků, kteří zaplatí v období po 15. dni v měsíci, dostávají bez svého zavinění do postavení dlužníků.

Generální ředitel ČT Jiří Janeček vzhledem k této situaci požádal prostřednictvím dopisu o neprodlené společné jednání zástupců České pošty s.p. a České televize, které by nalezlo řešení problému v souladu se zákonem č. 348/2005 Sb. o televizních a rozhlasových poplatcích a s vzájemnou smlouvou mezi oběmi institucemi.