Hlavní navigace

Česká televize dnes oznámila jména čtrnácti Kreativních producentů

[Tisková zpráva] Česká televize dnes oznámila jména čtrnácti vybraných kandidátů na pozice šéfů tvůrčích producentských skupin České televize, kteří byli vybráni na základě výběrového řízení vyhlášeného dne 12. ledna 2012. Odborné komise pečlivě zhodnotily všech 85 došlých strategických projektů a doporučily generálnímu řediteli vybrané osobnosti. Ten jim po osobních pohovorech nabídl spolupráci.

Sdílet

Vedení České televize udělalo poslední nezbytný krok pro vznik Tvůrčích Producentských Skupin, které jsou základním stavebním kamenem procesní a organizační změny v oblasti původní tvorby České televize tak, jak byla představena v kandidátském projektu Petra Dvořáka. Koncepce předpokládá důsledné oddělení role televize jako producenta vlastní tvorby a role televize jako vysílatele při využití producentského systému, který je podobný modelu BBC a zároveň vychází z principů, na jakých byla Česká televize postavena před rokem 2002.

Jak bude fungovat?
Tvůrčí producentská skupina nebude v organizační struktuře pevně ukotvené oddělení či úsek, ale bude fungovat jako tvůrčí projektový tým, jehož existence je vázána na vývoj konkrétního pořadu či pořadů. Vybrané tvůrčí osobnosti budou vykonávat své funkce vedoucích tvůrčích skupin na základě ustavení generálním ředitelem, který jim propůjčuje status Kreativního producenta. Tato funkce však prakticky vzniká až po schválení programového projektu. Proto se počet tvůrčích skupin i Kreativních producentů může v průběhu roku měnit, v závislosti na potřebách České televize, tvůrčím potenciálu stávajících i nově vznikajících skupin a úspěšnosti realizovaných projektů. Součástí projektového týmu bude vždy i Výkonný producent, což je pracovník zařazený do úseku Výroby. Ten garantuje dodržování všech pravidel souvisejících s výrobou pořadů a je nejbližším spolupracovníkem Kreativního producenta pro činnosti související se sestavováním rozpočtů a vlastní realizací díla.

Kreativní producent bude mít v kompetenci rozhodující dramaturgické i producentské činnosti, např. komunikace s autory a v této roli bude jednat jménem České televize. Ve spolupráci s autorem či externím producentem bude realizovat prezentaci díla Programové radě České televize, která projekt schvaluje. Bude navrhovat zřízení Tvůrčí producentské skupiny a její složení pro realizaci schváleného díla a zodpovídat za zpracování projektové dokumentace projektu v požadovaném rozsahu a především za výsledný tvar díla, za jeho kvalitativní parametry a náklady.

Průběh výběrového řízení
V rámci výběrového řízení na šéfy nově vznikajících tvůrčích skupin hledala Česká televize výrazné osobnosti, které budou posilovat jak přímý vztah s jednotlivými tvůrci, tak i s managementem televize. Základním požadavkem na jejich činnost byla osobní tvůrčí i producentská zodpovědnost, proaktivní přístup, otevřená spolupráce i s externími produkcemi a tvůrci a aktivní dramaturgie, zahrnující kromě jiného i přímé oslovování jak významných osobností z literární, filmové, divadelní, vědecké nebo pedagogické oblasti, tak i mladých začínajících autorů s nabídkami na cílenou formu spolupráce.

Aby vedení České televize zajistilo otevřený a transparentní průběh výběrového řízení, oslovilo profesní organizace, jako je APA, ARAS nebo FITES, aby pomohly s nominacemi do odborných hodnotících komisí. V komisích byli zastoupeni dva stálí členové za Českou televizi, kterými byli ředitelka vývoje programu a programových formátů Jana Kasalová a ředitel výroby Václav Myslík, které vždy doplnili čtyři nezávislí odborníci (více informací o složení komisí najdete v tiskové zprávě ze 17. 2. 2012 na webových stránkách ČT).

„Představený systém tvůrčích skupin je jednoznačně přijímán velmi kladně, a to především díky zcela novému způsobu financování od jednotlivých navrhovaných projektů, nikoli jako celé skupiny. Zároveň také vzniká mnohem větší flexibilita v procesu tvorby. Bude ale důležité, jak bude probíhat samotná cesta od podání námětu až po výslednou realizaci a jakým způsobem se bude hodnotit zpětná vazba,“ říká k zavádění nového systému tvůrčích producentských skupin režisér Karel Smyczek, člen hodnotící komise pro hranou tvorbu.

Generální ředitel České televize Petr Dvořák průběh výběrového řízení hodnotí slovy: „Jsem velmi spokojen s tím, jakým způsobem proběhlo odborné hodnocení jednotlivých strategických projektů v rámci hodnotících komisí. Na některých projektech jsme se za vedení České televize společně s odbornými hodnotiteli shodli napříč všemi komisemi, protože jejich záběr byl skutečně široký a znamenal výrazný kvalitativní přínos tvorbě České televize. Kvalita předložených projektů byla vysoká a my jsme společně vybrali ty nejlepší z nich.“ K systému tvůrčích producentských skupin pak dodává: „Jmenováním těchto osobností do pozice kreativních producentů není celý proces ukončen. Předpokládáme, že v příštích měsících budeme chtít cíleným výběrem obsadit i pozice v tvůrčích producentských skupinách zaměřených na děti a vzdělávání, náboženskou tvorbu a divadelní a hudební tvorbu.“

Pro pozice Kreativních producentů jednotlivých tvůrčích producentských skupin (TPS), jejichž zaměření a názvy jsou výsledkem navrhovaných strategických projektů, oslovila ČT tyto osobnosti (uvedeny v abecedním pořadí):

David Jungmann
TPS tvorby pro národnostní, etnické a jiné menšiny
S Českou televizí spolupracuje od roku 1991. Od roku 2006 pracuje jako dramaturg a výkonný producent Krajanského festivalu, je spoluautorem projektu Pestrý svět – Colourful World. Jeho tvůrčí skupina se chce věnovat problematice menšin žijících v Česku, pro které jsou určeny pořady menšinové tvorby v národních jazycích. Zároveň chce ale podpořit diskusi uvnitř komunit v ČR i mezi nimi navzájem. Cílem je povzbudit zájem všech obyvatel, aby se zapojili do debaty o životě všech typů menšin žijících v ČR. Cyklus pořadů se bude věnovat tématům: Neviditelné menšiny, Stereotypy ve vnímání menšin, Menšiny jako sociální problém, Menšiny jako zdroj pobavení či Začlenění menšin do většinové společnosti. Mottem jeho pracovní skupiny je: „Spojovat lidi v moderním evropském státě“.

Petr Kubica
TPS společenské publicistiky a dokumentaristiky
Pedagog FAMU Katedry dokumentární tvorby, spoluzakladatel a programový ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava, spoluzakladatel a dramaturg Filmového trhu East Silver přesvědčil hodnotící komisi svou vizí tvůrčí skupiny zaměřující se na společenskou publicistiku a dokumentaristiku. Cílem tvůrčí skupiny je dokumentární tvorba přemýšlející o historických, ekonomických, sociálních a politických souvislostech české současnosti. Zaměřit by se také chtěla na sportovní dokument a dokumentární tvorbu pro děti, které v českém kontextu v podstatě neexistují.

Jan Lekeš
TPS solitérní dramatické tvorby
Jako dramaturg České televize pracuje Jan Lekeš od roku 1999, v letech 2005–2006 zastával funkci vedoucího dramaturga. Mezi nejvýraznější programové projekty, na nichž se podílel, patří např. televizní filmy Santiniho jazyk, Čapkovy kapsy, BrainStorm, Povodeň, Šejdrem nebo Deník šílené manželky. Jako dramaturg spolupracoval za ČT na distribučních filmech, např. Rodina je základ státu, Roming, Děvčátko, Rebelové či Samotáři.

Členy hodnotící komise a vedení ČT přesvědčil svou vizí tvůrčí skupiny zaměřené na solitérní dramatickou tvorbu, v níž je možné jít hlouběji pod povrch a vytvořit dílo s větším společenským přesahem a delší působností. Snahou bude vytvářet žánrově pestré projekty, ať už to bude psychologické drama, komedie, detektivka případně sci-fi.

Petr Mühl
TPS zábavné tvorby
V současnosti šéfdramaturg vývoje programu a programových formátů České televize, kde se od roku 2006 v rámci centra zábavy podílí na vysílání pořadů např. Silvestr, Atlet roku, Pomozte dětem, Pošta pro tebe, Taxík, Vyprávěj, Czech Grand Design či soutěže Miss. V letech 2002–2006 pracoval pro TV Prima, kde je spojen s pořady, jako jsou Někdo to rád horké, Prima vařečka, Eurorodina. Začínal v talk show Áčko v TV Nova, později začal externě spolupracovat pro Českou televizi.

Producentská skupina chce navázat na úspěchy velkých zábavných projektů, jako je StarDance a prosadit do realizace další nové projekty včetně těch s mezinárodní účastí. Dále bude vyvíjet jednorázové zábavné eventy s významným edukativním přesahem typu Autoškola národa. Důležitou oblastí jejího působení budou zábavné cykly, zaměřené na různé žánry – od lifestylu, přes reality až po zábavnou publicistiku. V neposlední řadě bude aktivita skupiny zaměřená na zábavně vzdělávací pořady, především soutěžní formáty.

Kateřina Ondřejková
TPS multižánrové tvorby v TS Ostrava
V České televizi, TS Ostrava začala pracovat v roce 1988 jako redaktorka pořadů pro děti a mládež a od roku 1990 jako dramaturgyně hudebních a zábavných pořadů. Za dobu svého působení v ČT se podílela např. na projektech Šumná města, Zblízka, Medúza, Černobílá v barvě, 4teens nebo Šikulové. Byla členkou rady Národního divadla moravskoslezského, Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie či Ostrava – Evropské hlavní město kultury 2015.

Členy komise a vedení televize zaujala představou vzniku tvůrčí skupiny regionálního studia napříč všemi TV žánry, od dětské tvorby, přes dokumenty, hudbu, publicistiku, zábavu až k tvorbě hrané. Cílem tvůrčí skupiny bude zprostředkovat divákům jedinečnost a autentičnost ostravské specifické kultury, která obohacuje a tvoří pestrost kultury národní.

Lenka Poláková
TPS publicistiky a dokumentární tvorby v TS Ostrava
Dlouholetá šéfdramaturgyně Centra publicistiky a dokumentu TS Ostrava začala s Českou televizí spolupracovat v roce 1992. Za své mnoholeté působení v ČT se jako autorka nebo apoluautorka podílela na různých projektech, např. Můj děda byl voják, Příběhy železné opony, Klekánice, Infiltrace apod. Jako šéfdramaturgyně pak je podepsaná pod pořady např. Příběhy slavných, Ta naše povaha česká, Po stopách Třetího odboje, Cirkus Havel, Tenkrát na Balkáně, Generace „O“, Vládneme, nerušit a mnoho dalších.

V rámci tvůrčí skupiny publicistiky a dokumentu TS Ostrava chce ukotvit tvorbu v regionu, ale kromě regionálních tvůrců spolupracovat i s ostatními autory a nabízet tak celonárodní přesah. Svou činnost chce zaměřit především na společenskou a historickou publicistiku a dokument, stejně tak se chce věnovat i lifestylové publicistice a specializovaným formátům pro menšinového diváka.

Josef Prouza
TPS zábavné tvorby
Na poli tvorby zábavních rozhlasových a televizních formátů se pohybuje už od 80. let, kdy začal spolupracovat s Československým rozhlasem a rádiem Bonton. Později začal externě spolupracovat s brněnským televizním studiem, v letech 1993–1995 působil v TV Nova, s níž pokračoval ve spolupráci jako externí autor. Podílel se na vzniku úspěšných zábavných pořadů, jako byly Risk, Bingo, Boom, IQ test a testy národa.

Ke spolupráci jako šéf TPS zábavy byl Josef Prouza osloven na základě vnímání zábavy ve veřejnoprávní televizi, která se oproti komerčním televizím vymezuje přidanou hodnotou poučení, vzděláváním, vědou atd. Kromě toho se chce zábavná tvorba v jeho tvůrčí skupině zaměřit na kreativitu v obsahu i formě, chce hledat odvážné i útočné formáty a navrátit se k sžíravé satiře na hraně i lehce za ní, chce hledat nové formy zábavy a experimentovat na poli neprobádaných formátů včetně zapojení nových médií, kterými chce oslovit i mladší cílové skupiny.

Michal Reitler
TPS hrané a zábavné tvorby
Zkušený televizní producent s praxí ze všech celoplošných televizí. Posledních sedm let pracoval jako producent denního seriálu Ulice v TV Nova, kde zodpovídal za realizaci seriálu v odpovídající kvalitě. Kromě seriálu a speciálních TV filmů k Ulici se v roce 2008 podílel i na pořadu Mr. GS. V letech 2003–2005 pracoval v České televizi jako šéfproducent publicistiky, dokumentaristiky a vzdělávání, kde stál za projekty např. Největší Čech, Cestománie, Talk show Jana Krause, Sama doma, Krásný ztráty a další. Jako šéfproducent redakce zábavy a publicistiky TV Prima je podepsán pod projekty Sauna, Carusoshow, Nikdo není dokonalý, Uvolněte se, prosím nebo Miláčci.

Tvůrčí skupina pod vedením Michala Reitlera se chce zaměřit na vývoj projektů, které sdílejí filosofii poznání a zábavy, ale volí různé prostředky sdělení – fiction, nonfiction, licencované, vlastní, koprodukované. V první fázi by chtěla na obrazovky České televize přinést žánr denního dramatického seriálu veřejné služby jako společensky nejvlivnějšího žánru, který má zásadní normotvorný efekt napříč celou společností.

Martina Šantavá
TPS společenské publicistiky a dokumentaristiky
V letech 2004 až 2007 pracovala Martina Šantavá jako dramaturgyně programu televize Prima, kde se specializovala na zahraniční tvorbu, seriály a dokumenty. Od roku 2007 do ledna letošního roku pracovala jako dramaturgyně a výkonný producent pro společnost HBO. Dokumentární tvorbou se zabývá několik posledních let. Za prioritu považuje zpracovávání veřejnoprávních témat. Chce se zaměřit na aktuální sociální, kulturní a další společenská témata a soustředit na výrobu dlouhometrážních dokumentárních filmů. Má v úmyslu vytvořit v ČT prostor pro cross žánry: docusoap, docudrama atd., dát více příležitostí časosběrným projektům a realizovat projekt tzv. natáčených blogů, publicistických aktualit, které by měly sloužit jako kritická reflexe současné společnosti.

Jan Štern
TPS seriálů a cyklické dramatiky
S Českou televizí spolupracuje jako producent od roku 1993. V letech 1999–2000 působil v TV Prima, pak se vrátil do České televize a jako producent a dramaturg je podepsán pod projekty např. Nadoraz, Aréna, Taxi, prosím, Uvolněte se, prosím, Největší Čech, Pošta pro tebe, Všechnopárty, Hop nebo trop, podílel se také na projektech Ztracená duše národa, Tlustá čára nebo 21 mluvčích Charty 77.

Záměr jeho tvůrčí skupiny leží v produkci kvalitní seriálové tvorby a cyklické dramatiky veřejné služby, a to napříč různými žánry, např. detektivní seriál, komediální série, čerpající z divadelních předloh, sitcom, který v současné nabídce ČT chybí, a také solitérní TV filmy členěné do tematických celků. Autoři tvůrčí skupiny se také budou snažit o znovuzavedení tradice hořkých komedií, v nichž se skrze směšnost a absurditu všedních banalit dobíráme k hlubšímu obrazu skutečnosti. Důraz by měl být kladen na sociální problematiku a společenské procesy vyvolávané hospodářskou krizí a transformačními efekty.

Antonín Trš
TPS alternativní publicistiky a dokumentaristiky
Zkušený dramaturg, který v České televizi pracuje 16 let, během nichž se soustavně věnuje multikulturnímu vysílání a pořadům různých žánrů. Za svého působení vyvinul několik formátů, např. Svět bez hranic, Rozhovory nebo Kosmopolis. Další projekty, na jejichž vzniku se v rámci ČT podílel, jsou např. Proces H, 10 hodinových rekonstrukcí procesu s Miladou Horákovou, Zlatá šedesátá, 26 hodinových portrétů tvůrců československé Nové vlny, dokument The Plastic People of the Universe nebo snímek Tuláci, šamani a dobrodruzi o českých emigrantech v Austrálii.

Výběrovou komisi přesvědčil svým konceptem alternativy a experimentu s důrazem na odlišný způsob života. Produkce této skupiny by měla zahrnovat především projekty nezvyklé, inspirativní, překvapivé, projekty k zamyšlení nad nezvyklými souvislostmi, ale také projekty divácké ve smyslu chytré a atraktivní.

Daniel Tuček
TPS pro debuty a začínající autory
Zkušený filmový a televizní producent se podílel na koprodukčních filmech České televize, jako byly Co chytneš v žitě, Návrat idiota, Hanele, Fimfárum II nebo Chyťte doktora a další. Jako producent se též podílel na dokumentárních projektech ČT, např. Komedie, Jen se dívej, Neviditelní lidé nebo Vládneme, nerušit!. Pro Českou televizi také kompletně připravoval cykly Jízda, Q, Generace „0“ nebo Vesnicopis.

Vybrán byl na základě svého konceptu tvůrčí skupiny s názvem Debuty, jejímž úkolem bude uvedení nových autorských osobností, stejně jako práce s moderními formáty TV vysílání a pokusy o inovaci již zavedených formátů. Strategie skupiny bude klást především důraz na vztahy a komunikaci se začínajícími autory, na objevování nových režisérů a tvůrců, a bude tedy jakousi dílnou začínajících autorů.

Josef Viewegh
TPS seriálů a cyklické dramatiky
S Českou televizí začal spolupracovat v roce 1996 jako reportér a dramaturg publicistického magazínu Nadoraz, poté jako scenárista a režisér hudebně zábavného cyklu Jarmark. V letech 2002–2002 byl scenáristou, režisérem a producentem magazínu Ze života zvířat. Jako vedoucí dramaturg Centra zábavné tvorby se od roku 2004 podílí na řadě divácky úspěšných pořadů a cyklů, mezi něž patří např. Trapasy, Šumná města, Pošta pro tebe, Udělám cokoli, Plovárna, Největší Čech, Uvolněte se, prosím, nejnověji seriálový projekt Cirkus Bukowsky.

Za programovou prioritu považuje rozvoj stávajících projektů a dalších námětů na ně bezprostředně navazující. Jako stavební pilíře skupiny vidí v tomto a příštím roce seriál Cirkus Bukowsky a povídkový cyklus Směšné lásky. Strategii vyhledávání programových projektů shrnuje do čtyř bodů: původní tvorba/žánrová čistota, originální pojetí/kvalita, cen/výkon a nadčasovost/re­prízovatelnos­t. Strategii komunikace s autory pro něj určuje motto: „Mantinely jsou v torbě pro autory požehnáním“. Za velmi důležitou považuje práci s mladými autory.

Kamila Zlatušková
TPS Kreativní dokumentaristiky a nových formátů v TS Brno
S Českou televizí začala spolupracovat v roce 2006, kdy nastoupila do Centra dokumentární a hudební tvorby televizního studia Brno. Svou činnost mimo jiné zaměřovala na spolupráci talentovaných studentů filmových škol a známých dokumentaristů, posledním výsledkem tohoto období je cyklus Co by kdyby, který v současnosti vysílá Česká televize. Po odchodu z ČT v roce 2009 realizovala vlastní projekty v čele s 16dílnou sérií docusoap Ptáčata. V lednu letošního roku odvysílala ČT její dokumentární pásmo „24“, v němž bylo zachyceno unikátní spojení 23 nejzajímavějších českých dokumentaristů a dokumentaristek. Kamila Zlatušková přesvědčila svým projektem, zaměřeným na dokumentární tvorbu, který bude reflektovat trendy dokumentárních formátů v zahraničí, zejména žánru reality TV. Kromě žánru kreativního dokumentu, opírajícího se o režisérské autority, se skupina bude zaměřovat na nové formáty reflektující nová média.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).