Hlavní navigace

Česká televize hlavním mediální partner výstavy Cesta života Rabi Jehuda Leva ben Becalel

[Tisková zpráva] Česká televize je hlavním mediálním partnerem výstavy Cesta života Rabi Jehuda Leva ben Becalel, která se koná v Císařské konírně Pražského hradu do 5. srpna do 8. listopadu 2009.

Sdílet

Výstavu pořádá Židovské muzeum v Praze a Správa Pražského hradu k letošnímu 400. výročí úmrtí věhlasného rabína Jehudy Löwa (kol. 1525–1609), známého v židovském světě pod hebrejským akronymem Maharal. Výstava zachycuje jak Maharalův život a dílo, tak obraz, jaký si o tomto učenci utvořili jeho současníci a následující generace.

V rámci mediálního partnerství Česká televize podporuje výstavu Cesta života Rabi Jehuda Leva ben Becalel především formou vysílání celostátní spotové kampaně. Česká televize se výstavě věnuje také ve svých pravidelných kulturních, vzdělávacích a zpravodajských pořadech.

Více informací výstavě: http://www.ces­katelevize.cz/ct/par­tneri/

V souvislosti s pořádáním výstavy uvede Česká televize v sobotu 19. září na ČT2 v 19.25 dokument Pavla Bárty Starý židovský hřbitov a pražské ghetto o unikátních památkách připomínajících více než tisíciletou historii pražské židovské obce. Ve středověku byla Praha jedním z hlavních center židovské kultury a vzdělanosti. Obchodníci a finančníci se významně podíleli na ekonomickém životě země. Nesmyslné předsudky vyvolávali nesmyslné vlny antisemitské zášti. Po josefínských reformách na konci 18. století a po revoluci v roce 1848 se zdálo, že se pražští Židé stanou plnohodnotnými členy společnosti, jejichž um a schopnosti budou napomáhat rozvoji teritoria, které sdíleli spolu s Čechy a Němci. Prosperita 2. poloviny 18. století a korektní období konce monarchie i vzniku samostatného československého státu vystřídal nový středověk let 1939–1945. Ani hekatomby 2. světové války naštěstí neznamenaly konec oné Prahy – Matky Izraele, o čemž svědčí i pozoruhodné obrození pražské židovské obce po roce 1989. A unikátní památky připomínající ghetto, které zaniklo na přelomu 19. a 20. století, patří k magnetům, jež do Prahy přitahují miliony lidí.

Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, bude hostem on-line chatu České televize 22. září od 14 hodin. Své dotazy mu mohou návštěvníci webu ČT pokládat na internetové adrese: www.ceskatele­vize.cz/chat

Leo Pavlát přednáší o dějinách antisemitismu a židovských tradicích a zvycích na nejrůznějších fórech. Připravuje na tato témata naučné cykly v rozhlasových pořadech, stejně jako se k nim vyjadřuje v denním tisku.