Hlavní navigace

ČT podává žaloby na dlužníky a oslovuje neplatiče poplatků

[Tisková zpráva] Česká televize dlouhodobě usiluje o nastavení rovných podmínek pro všechny držitele televizního přijímače. Česká televize nechce znevýhodňovat spoluobčany, kteří platí včas a řádně televizní poplatek, proto začala rozesílat první vlnu žalob dlužníkům, jenž nereagovali ani na výzvu k zaplacení dluhů na televizních poplatcích z května 2005, ani na opakovanou výzvu zaslanou v prvním čtvrtletí t. r.

Sdílet

Česká televize ve snaze předejít těmto krokům opakovaně touto cestou apeluje na všechny dlužníky, aby v co možná nejkratším termínu dlužnou částku uhradili a vyhnuli se tak soudnímu řízení.

Všichni dlužníci byli písemně v souladu se zákonem v rámci kampaně Normální je platit včas osloveni Českou televizí a vyzváni k uhrazení dluhu ve stanovené lhůtě, a to prostřednictvím dvou výzev. Pokud dluh neuhradili, podává na ně Česká televize žalobu. V těchto případech se dlužná částka (mnohdy několik málo stovek korun) navyšuje i o náklady na soudní řízení (tisíce korun).

Vlivem aktivního vymáhání dluhů z poplatků a několikaměsíční kampaně Normální je platit včas vzrostl České televizi v průběhu roku 2005 počet poplatníků o 177 tisíc. Česká televize pokračuje v těchto aktivitách i nadále. V letošním roce například porovnala svou databázi poplatníků SIPO s Českým rozhlasem a oslovila vzorek 1000 domácností, které jsou plátci rozhlasového poplatku, ale neplatí poplatek televizní s tím, aby se, v případě, že vlastní nebo užívají televizní přijímač, přihlásily k platbě poplatku. Protože byla pilotní akce vyhodnocena jako úspěšná, rozeslala Česká televize v průběhu dubna výzvu 50 000 domácností, které nebyly přihlášeny k platbě televizního poplatku, přičemž rozhlasový platí.

Poplatník, který nepřihlásil televizní přijímač do evidence, anebo který uvedením nepravdivých údajů dosáhl neoprávněného osvobození od povinnosti platit poplatek nebo neoprávněného odhlášení televizoru z evidence, je povinen zaplatit kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 10 000 Kč za televizní přijímač.