Hlavní navigace

ČT podpořila vloni charitativní a kulturní projekty bezmála 5 500 spoty

[Tisková zpráva] Česká televize věnovala v roce 2009 ve svém vysílání více než 45 hodin podpoře charitativních a kulturních projektů. Celkem odvysílala 68 kampaní, což představuje téměř 5 500 spotů.

Sdílet

V souladu se svým posláním televize veřejné služby podporuje Česká televize kulturní a veřejně prospěšné aktivity různými způsoby. V první řadě se na tato témata zaměřuje ve své programové nabídce. Jednou ze základních forem systematické podpory neziskového sektoru je však průběžné poskytování prostoru pro vysílání osvětových a sbírkových spotových kampaní v programovém schématu ČT. Časy pro uplatnění nekomerčních spotů uvolňuje v rámci vysílacích časů tzv. self promotion České televize – časů určených na propagaci vlastních pořadů.

Celkem bylo v loňském roce podpořeno 47 projektů v celostátním vysílání (14 charitativních projektů a 33 projektů kulturních) a 21 kulturních projektů v regionálním vysílání TS Brno a TS Ostrava. Celkový počet uvedení na ČT1 a ČT2 v celostátním i regionálním vysílání byl 2 280 spotů. Vysílání spotů probíhalo také na zpravodajské stanici ČT24 a za rok 2009 bylo odvysíláno celkem 3 194 spotů. Na všech uvedených programech bylo celkem odvysíláno 5 474 spotů za rok 2009, tj. více než 45 hodin vysílání za rok.

Každým rokem se zvyšuje zájem neziskových organizací o vysílání spotové kampaně. Celkový počet zaslaných žádostí v roce 2009 stoupl oproti předcházejícímu roku o 15 projektů. Vloni však došlo ke snížení počtu zaslaných žádostí především charitativních projektů, a proto také ke snížení podpořených charitativních kampaní. Důvodem poklesu může být nedostatek prostředků pro výrobu spotů způsobený finanční krizí. Snížený počet charitativních kampaní ovšem umožnil přijmout do vysílání více projektů kulturních, jejichž zájem byl bez ohledu na dané okolnosti dokonce vyšší než v předchozích letech.

Také v letošním roce mohou na webových stránkách mediálního partnerství České televize jejich návštěvníci ohodnotit, jak se jim líbí jednotlivé spoty charitativních a kulturních projektů, které si mohou přehrát v ivysílání. www.ceskatele­vize.cz/ct/par­tneri/, www.ceskatele­vize.cz/ivysi­lani