Hlavní navigace

Česká televize představila nástin restrukturalizačních plánů

[Tisková zpráva] Generální ředitel České televize Jiří Janeček dnes představil členům Rady ČT záměr restrukturalizace televize veřejné služby. Na dopoledním semináři se radní seznámili s komplexní prezentací, která obsahovala jak analýzu stávajícího stavu, tak první nástin změn, které Českou televizi v následujících měsících a letech čekají. V rámci řádného jednání Rady ČT byla následně i veřejnost seznámena s restrukturalizačním záměrem.

Sdílet

Generální ředitel České televize Jiří Janeček připomněl dva hlavní důvody, které ho motivovaly k rozhodnutí učinit v televizi veřejné služby dosud nejrozsáhlejší změny v její novodobé historii:

  1. Prvním a nejdůležitějším je přizpůsobení fungování České televize zásadně změněným podmínkám mediálního prostředí.
  2. Druhým důvodem k restrukturalizaci je ekonomická stabilita veřejného vysílatele po dokončení digitalizace.

„Česká televize je ekonomicky stabilní instituce a s fungujícím systémem řízení. Ačkoli nám to různá média neustále podsouvají, neřešíme žádnou ekonomickou krizi,“ předeslal na úvod Jiří Janeček. Generální ředitel České televize zároveň zdůraznil, že hlavním cílem restrukturalizace je zefektivnění všech procesů tak, aby i do budoucna mohla být Česká televize hlavním pilířem původní televizní tvorby v České republice.

Mezi zásadní změny by měly mimo jiné patřit:

  • Efektivnější dlouhodobé i krátkodobé plánování
  • Optimalizace jednotlivých klíčových procesů
  • Zavedení osobní odpovědnosti hlavních manažerů
  • Důraz na kvalitu vyráběných pořadů
  • Větší otevření externím tvůrcům
  • Důraz na vývoj nových formátů a tržních možností

Pro laika patrně nejviditelnější změnou je zřízení pozic manažerů odpovědných za restrukturalizační projekty jednotlivých programů České televize:

ČT1 – Radan DOLEJŠ
ČT2 – Kateřina FRIČOVÁ
ČT24 – Milan FRIDRICH
ČT4 – Jiří PONIKELSKÝ

„Restrukturalizační projekty budou startovat bez zásadních změn v současných funkcích, které zaniknou k 1. 1. 2011. Pouze v případě projektu ČT4 převezme vedoucí projektu i operativní řízení programu ČT4 od 1. 5. 2010, “ upřesnil Jiří Janeček. Zároveň také upozornil, že proces změn je naplánován na tři roky, takže nelze očekávat viditelnost změn už v řádech měsíců. „Nejsme automobilka, která může na 14 dní přerušit výrobu, provést změny a zase pokračovat. Televize musí vysílat 24 hodin denně, proto je potřeba provádět změny za chodu, postupně a citlivě,“ dodal Jiří Janeček.

Generální ředitel České televize také připomněl, že Česká televize má oproti srovnatelným vysílatelům v Evropě omezené zdroje financování, proto musí být jejím cílem maximální efektivnost a kvalita výroby.

Dnes předložený materiál není podle ředitele Janečka definitivní a ve spolupráci s Radou ČT i odbornou veřejností může doznat změn, které by měly znamenat především přínos k fungování televize veřejné služby.