Hlavní navigace

Česká televize se distancuje od aktivit Adama Komerse

[Tisková zpráva] Česká televize prohlašuje, že podpis Adama Komerse, vedoucího regionální redakce zpravodajství ČT a místopředsedy Nezávislé odborové organizace, pod iniciativou Ano pro Švejnara byl jeho osobní záležitostí, která nebyla s nikým z vedení ČT konzultována.

Sdílet

Vedení České televize předává případ etické komisi Syndikátu novinářů, Etickému panelu ČT a právníkům. ČT soudí, že pravděpodobně došlo k porušení Kodexu veřejnoprávní televize a novinářského principu nestrannosti a nezávislosti, proto Adam Komers nebude mít až do vyřešení případu žádný vliv na editoriální politiku zpravodajství ČT a řízení redakce.