Hlavní navigace

Česká televize usiluje o rovnocenné podmínky pro držitele TV přijímačů

[Tisková zpráva] Televizní poplatky – ČT pokračuje v oslovování zákazníků energetických společností, k úhradě dlužných poplatků nově využije SIPO a připravuje další kroky.

Sdílet

Česká televize dlouhodobě usiluje o nastavení rovnocenných podmínek pro všechny držitele televizního přijímače, nechce znevýhodňovat občany, kteří platí televizní poplatek včas a řádně. Proto již v květnu 2005 zahájila dlouhodobý projekt, jehož cílem je spravedlivý výběr televizních poplatků od všech fyzických i právnických osob, jimž platbu ukládá příslušný zákon.

Dalším krokem tohoto projektu se od závěru roku 2007 stalo oslovování zákazníků energetických společností, kteří sice odebírají elektrickou energii, ale nepřihlásili se do evidence televizních poplatků. Ti byli v souladu se zákonem č. 348/2005 Sb. vyzváni, aby se k platbě přihlásili, nebo písemným čestným prohlášením doložili, že zařízení technicky způsobilé k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání nedrží. Stále probíhající akce se již v počátku shledala s pozitivní odezvou. Česká televize zaznamenala nárůst počtu poplatníků a v květnu 2008 tak evidovala rekordních 3 408 000 domác­ností. To představuje nezanedbatelný nárůst nejen v porovnání s dosavadním minimem v únoru 2005, kdy ČT evidovala 3 085 000 domác­ností.

Od června 2008 Česká televize zahájí další aktivitu směřující k rovnoprávnému výběru TV poplatku u všech poplatníků soustředěného inkasa plateb obyvatelstva (SIPO). Registrovaní poplatníci budou upozorněni na nezaplacení platby, a to právě prostřednictvím SIPO. Dlužníkům bude na výměru SIPO předepsána k úhradě dlužná částka. Maximálně se tak zefektivní a zjednoduší výběr dlužného televizního poplatku jak na straně poplatníka, tak i České televize.

V dalších měsících hodlá ČT pokračovat v započatých akcích, nadále bude rozvíjet také spolupráci s Český rozhlasem při vzájemném porovnávání evidencí poplatníků a připravuje využití dalších možností, které jí ukládá, respektive umožňuje zákon, především v oblasti vymáhání dluhů a vyhledávání neplatičů.

Více informací o televizních poplatcích na internetových stránkách www.tvpoplatky.cz a na teletextu ČT1 (strana 890). S otázkami se mohou diváci obracet na pracovníky ČT písemně, telefonicky i prostřednictvím e-mailu: poplatky@ceska­televize.cz

Česká televize děkuje všem, kteří hradí televizní poplatky řádně a včas.