Hlavní navigace

ČT věnuje digitalizaci na Domažlicku zvláštní pozornost

[Tisková zpráva] Odborníci z České televize a akciové společnosti Radiokomunikace navázali úzký kontakt s prodejci spotřební elektroniky a zástupci servisních organizací z domažlického regionu.

Sdílet

Ve čtvrtek 29. března uspořádala Česká televize diskuzi o digitalizaci vysílání na Domažlicku. Do konferenčního sálu na Městském úřadu Domažlice pozvala profesionály, kteří se zabývají prodejem a servisem techniky potřebné pro příjem a reprodukci televizního signálu.

Za Českou televizi se debaty zúčastnil ředitel techniky Ing. Rudolf Pop, vedoucí projektu Digitalizace Ing. Pavel Hanuš a tiskový mluvčí Ing. Martin Krafl. Akciovou společnost Radiokomunikace reprezentoval ředitel úseku vysílacích služeb Ing. Martin Roztočil v doprovodu technických expertů.

Zástupci České televize a Radiokomunikace, a. s. nejprve seznámili přítomné hosty se situací kolem přechodu ze zemského analogového na digitální televizní vysílání v celé republice, nastínili vývoj připravovaného čistě veřejnoprávního multiplexu, posléze zaměřili pozornost na konkrétní technické aspekty probíhající digitalizace přímo na Domažlicku – zejména na plánované vypnutí analogového vysílače na Vraním vrchu a na využití zvláštního piktogramu, který má ve 2. čtvrtletí tohoto roku upozornit diváka, že přijímá analogový signál, jehož šíření bude ukončeno.

Převážná část z téměř tříhodinového semináře byla věnována konkrétním připomínkám a dotazům samotných hostů – prodejců a servisních specialistů z Domažlic a přilehlých obcí. Jejich informace o profesních starostech i o požadavcích svých zákazníků – tedy diváků – se staly pro Českou televizi nedocenitelným zdrojem zpětné vazby. Veřejnoprávní médium tak potvrdilo svou snahu věnovat při přechodu na digitální vysílání maximální pozornost reálným možnostem a požadavkům svých koncesionářů.

Česká televize i akciová společnost Radiokomunikace považují za mimořádně přínosné také osobní kontakty, které s účastníky diskuze navázali při neformálních osobních konzultacích, kterým věnovali čas po skončení oficiálního programu. Příslib vzájemné intenzivní komunikace je bezesporu základem dalšího zkvalitnění v postupu digitalizace televizního vysílání nejen na Domažlicku.