Hlavní navigace

ČT do konce listopadu vypne veškeré analogové vysílače

[Tisková zpráva] Česká televize do 30. 11. 2011 vypne všechny zbývající analogové vysílače velkého i malého výkonu, včetně těch v územních oblastech Jeseník a Zlín – sjednocuje tak konec analogového zemského vysílání ČT v celé ČR a usiluje o nezbytné úspory.

Sdílet

Česká televize k 30. 11. 2011 definitivně uzavře epochu svého analogového zemského vysílání. V celé republice během následujícího čtvrt roku ukončí provoz posledních 128 analogových vysílačů – 9 analogových vysílačů ČT1 velkého výkonu a 119 analogových vysílačů ČT1 i ČT2 malého výkonu. Jejich vypínání je rozděleno do tří vln – 30. září 2011, 31. října 2011 a 30. listopadu 2011. Česká televize takto aktualizovala harmonogram pro vypínání analogových vysílačů v reakci na související legislativní změny.

Aktuální úpravy zákonných norem určují termín 11. 11. 2011 za definitivní konec přechodu od analogového k digitálnímu zemskému televiznímu vysílání v České republice. Česká televize tedy v návaznosti na toto rozhodnutí zákonodárců sjednotila vypínání zbývajících analogových vysílačů v celé zemi tak, aby poslední ukončily provoz právě v listopadu, konkrétně v samém závěru měsíce. Změna zákona o ČT dále stanoví povinné odvody České televize z výnosů z vysílání reklamy, některé nikoliv v poměrných ale v paušálních částkách. Vzhledem k tomu, že vysílání reklamy bude nadále možné jen na programových okruzích ČT2 a ČT4, čímž výnosy oproti současnosti výrazně poklesnou a současně již nemohou být použity pro potřeby dalšího rozvoje multiplexu veřejné služby, musí Česká televize hledat úspory, aby dostála daným povinnostem. Česká televize má totiž z výnosů z vysílání reklamy podporovat Státní fond kultury, financovat výrobu sportovních pořadů a podporovat tím český sport, navíc ještě do června 2012 financovat státem řízené aktivity směřující k dokončení televizní digitalizace – konkrétně 7,5 milionu Kč odvést na účet Českého telekomunikačního úřadu a dalších 18 milionů Kč odvést ve prospěch státní informační kampaně Národní koordinační skupiny.

Vládní nařízení o Technickém plánu přechodu (TPP) – nadále platný „jízdní řád“ české televizní digitalizace – stanovuje nejzazší termíny pro vypínání analogového zemského vysílání. Určuje tedy, kdy nejpozději musí být v dané územní oblasti vypnuté všechny analogové vysílače: ve většině územních oblastí v listopadu 2011 či dříve, pro územní oblasti Jeseník a Zlín je přípustná výjimka do června 2012 (pro územní oblast Jeseník výjimka pro vysílače malého výkonu, pro územní oblast Zlín výjimka pro vysílače malého i velkého výkonu). Konkrétní termíny vypnutí jsou však při splnění zákonných podmínek zcela na odpovědnosti samotných vysílatelů. Česká televize již ve všech územních oblastech dostála všem zákonem kladeným požadavkům, především dodržela souběh analogového a digitálního zemského vysílání v délce nejméně šesti měsíců. V územní oblasti Jeseník dosáhne souběh analog-digitál v době vypnutí 31. října již třinácti měsíců, v územní oblasti Zlín při vypnutí 30. listopadu dokonce patnácti měsíců. Diváci z obou regionů tedy měli dostatek času, aby si zajistili digitální příjem. Jak ukazují zkušenosti z dříve vypínaných oblastí, poslední opozdilci přecházejí na digitální příjem až se skutečným vypnutím analogových vysílačů. Vypnutí analogových vysílačů v územních oblastech Jeseník a Zlín s využitím přípustné výjimky až v červnu 2012 by tedy již nepředstavovalo žádný přínos či divácký komfort, ale jen zbytečně zvýšené náklady na distribuci zemského vysílání paralelně dvěma cestami.

Detailní přehled zbývajících analogových vysílačů ČT připravovaných na vypnutí během nadcházejících tří měsíců Česká televize zveřejní v následujících dnech.