Hlavní navigace

ČT zastavuje pod tlakem RRTV vysílání sponzorovaných reklamních znělek

[Tisková zpráva] Česká televize se rozhodla zastavit od 1. září 2008 vysílání sponzorovaných reklamních znělek. Důvodem je sílící tlak regulačního orgánu, Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která v posledních měsících vede s Českou televizí desítky (zatím 32) správních řízení týkajících se využití tohoto produktu v televizním vysílání. Správní řízení byla až dosud již v 17 případech ukončena uložením pokuty České televizi, přičemž výše pokut dosáhla zatím celkem 11 980 000 Kč.

Sdílet

Sponzorované reklamní znělky jsou sponzorský produkt, který Česká televize nabízí a vysílá již od roku 2004. RRTV před rokem 2007 nikdy ČT nesdělila své výhrady k tomuto postupu a neupozornila ji na možné rozpory. Česká televize vycházela z této skutečnosti i při stavbě plánu výnosů na rok 2008, do něhož jsou výnosy ze sponzorovaných reklamních znělek zahrnuty. Investice do reklamních znělek tvoří důležitou a stále stoupající část celkových investic do reklamních produktů ČT a u některých klientů tvoří podstatnou část jejich objednávek reklamních produktů na ČT. Řádově se jedná o výnosy ve výši několika desítek milionů korun za rok. Pro následující rok je předpoklad lineárního růstu investic do tohoto typu produktu – viz připojená tabulka. Při hodnocení postupu České televize vůči novým postojům RRTV je nutné zohlednit rovněž skutečnost, že Česká televize uzavřela řadu kontraktů v době, kdy ještě neznala zamítavé stanovisko RRTV, že reklamní znělka není pořadem ani upoutávkou a nelze ji proto sponzorovat.

Česká televize vycházela v uvedeném období a nadále vychází z předpokladu a právního názoru, že reklamní znělka je pořadem, neboť se jedná o obsahově souvislou, celistvou a časově ohraničenou část televizního vysílání. Nepodstatná není pro ČT ani ta skutečnost, že sponzorované reklamní znělky jsou pro její diváky díky své krátké stopáži mnohem lépe akceptovatelné než dlouhé reklamní bloky.

ČT s RRTV na toto téma vedla v roce 2007 a 2008 nejméně dvě oficiální ústní jednání, několik neformálních rozhovorů a písemně se k tomuto problému podrobně vyjadřuje při každém zahájeném správním řízení. Česká televize (jakož i např. televize Prima TV) od počátku nikdy nezastírala svůj právní názor, že znělky vyhovují definici pořadu dle zák. č.231/2001 Sb., a lze je tedy sponzorovat.

Při diskusích s RRTV si obě strany byly a jsou vědomy toho, že ve světle dvou protichůdných argumentací může v této věci závazně rozhodnout jedině soud. ČT vyjadřuje své politování nad tím, že nebylo možno vyčkat rozhodnutí soudu a že RRTV přistoupila k masivnímu udělování pokut dříve, než soudní jednání proběhla.