Hlavní navigace

ČT1: Tradiční Adventní koncerty České televize – od neděle 29. 11.

[Tisková zpráva] Již devatenáctým rokem bude Česká televize vysílat přímým přenosem od neděle 29. listopadu na ČT1 od 17.00 hodin Adventní koncerty, kterými provázejí Marta Kubišová, Táňa Fischerová a Jan Kačer.

Sdílet

O týden dříve, v neděli 22. listopadu uvede ČT1 od 14:05 hodin Vzpomínku na Adventní koncerty 2008, dokumentární film, z něhož se diváci dozvědí, jak jednotlivé organizace využily finanční prostředky vybrané v rámci této charitativní akce České televize v loňském roce. (Repríza Vzpomínky na Adventní koncerty 2008: v neděli 29. 11. na ČT1 od 15:35 hod.)

První Adventní koncert, vysílaný 29. listopadu z Tereziánského sálu Břevnovského kláštera, je věnován občanskému sdružení Tři, které provozuje Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech. Kromě lůžkového hospicu je zde i mobilní hospic, centrum denních služeb, ambulance palitativní medicíny. Díky moderní komplexní péči tak mohou terminálně nemocní bezpečně a důstojně setrvat v kruhu svých blízkých do posledních dní. Diváci Adventních koncertů by svými dary měli přispět na polohovací postele, vybavení pokojů, okenice, osobní auto pro mobilní hospic, lékařské přístroje a další vybavení. Účinkují: J. Čechová, Two Voices, Brahms Trio Prague, I. Venyš, D. Wiesner a Pueri Gaudentes.

Druhý Adventní koncert, vysílaný 6. prosince z Baziliky sv. Jiří na Pražském hradě, je věnován občanskému sdružení Projekt Šance. Jedná se o první preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, žijící v zapomenutí na ulici. Je alarmující, že až 70 % jeho klientů jsou mladí lidé, kteří odešli z dětských domovů. Projekt Šance jim nabízí pracovní terapii v pracovní dílně Domu Šance a program podporovaného bydlení. Již 15 let tak pomáhá „dětem ulice“ a nejlépe jeho snahu vyjadřuje motto: „Není umění někomu v nouzi dát najíst, ale naučit ho na jídlo si vydělat.“ Z darů diváků Adventních koncertů by chtěli nakoupit materiál do pracovně terapeutické dílny a také potřebují peníze na provoz. Účinkují: Musica Dolce Vita, Chairé, J. Krček, P. Nouzovský, V. Borovka a Pražský komorní sbor.

Třetí Adventní koncert, vysílaný 13. prosince z Pražské Lorety, je věnován Společnosti Parkinson, občanské humanitární a neziskové organizaci s celostátní působností. Její základní organizační jednotkou jsou Kluby, sdružující nemocné a jejich rodinné příslušníky. Pořádají besedy, přednášky, rehabilitační a rekondiční cvičení, společenské akce. V současné době je těchto regionálních klubů 18 mj. v Praze, Brně, Ostravě, Zlíně, Plzni, Českých Budějovicích, Děčíně a Hradci Králové. Další dva se v současné době zakládají. Společnost vydává časopis, organizuje rekondiční pobyty, logopedická cvičení, rehabilitační cvičení a plavání. Dále provozuje webové stránky, aktivně sleduje vývoj ve zdravotnictví a hájí zájmy pacientů. Dary diváků Adventních koncertů by použili na nákup upraveného vozu, který by přepravoval pacienty se sníženou pohyblivostí, a dále na pomůcky a vybavení regionálních klubů. Parkinsonova choroba je doposud nevyléčitelné progresivní neurologické onemocnění. Nemocní se cítí být vyřazeni ze společnosti a uzavírají se do sebe. Společnost Parkinson jim pomáhá s touto úpornou nemocí bojovat. Účinkují: Gentlemens Singers, Lyra da camera, Musica da chiesa, B. Matoušek a Pražští komorní sólisté.

Čtvrtý Adventní koncert, vysílaný 20. prosince z kostela sv. Tomáše na Malé Straně, je věnován občanskému sdružení Pferda z Rychnova nad Kněžnou. Toto sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením provozuje tréninkovou kavárnu Láry Fáry, kde poskytuje službu sociální rehabilitace dvaceti mentálně a kombinovaně postiženým klientům. Provozuje také chráněnou dílnu a zaměstnává dospělé osoby s mentálním postižením. Posledním projektem, kterým se o. s. Pferda snaží reagovat na sociální vyloučení takto postižených klientů, je tréninkový byt, což je opět služba sociální rehabilitace. Zatím má kapacitu pro 6 uživatelů a již je vytvořen dlouhý pořadník čekatelů na tuto službu. Projekt, který by měli podpořit diváci Adventních koncertů, je vytvoření tréninkových bytů a podporovaného bydlení. Od města dostane o. s. Pferda dva byty, potřebuje peníze na jejich provoz a na zakoupení ještě dalších dvou bytů, kde by se mohli klienti pod vedením odborných terapeutů naučit žít co nejvíce samostatně.

Účinkují: Schola Gregoriana Pragensis, I. Ženatý, J. Bárta, M. Ambroš, M. Zvolánek, K. Chroboková a Bambini di Praga.

Konto Adventních koncertů: 933011/0100 – Komerční banka, Praha 4
SMS zpráva: DMS ADVENT číslo pro všechny operátory 87777.
Cena DMS je 30 Kč plus DPH, příjemci vaší pomoci obdrží nejméně 27 Kč.
Službu zajišťuje ATS Praha.