Hlavní navigace

ČT2: Dokument a bohoslužba k 800. výročí narození sv. Anežky České

[Tisková zpráva] Česká televize připomene 800. výročí narození světice Anežky České. Dokument Anežka Česká uvede ČT2 ve čtvrtek 10. listopadu od 20:00 hodin. Dvojka rovněž odvysílá v sobotu 12. listopadu od 10:00 hodin přímý přenos ze slavnostní bohoslužby ve svatovítské katedrále na Pražském hradě.

Sdílet

Anežka Česká
Dokument | ČT2 | čtvrtek 10. 11. | 20:00 hodin
Dcera českého krále Přemysla Otakara I. Anežka se narodila v ideově rozbouřené době, která hledala nová východiska pro své další směřování. Bez porozumění duchu této doby nelze ani její význam plně docenit. Na počátku 13. století rostla moc katolické církve i její materiální bohatství. Vznikaly četné kláštery jako nezpochybnitelná centra tehdejší vzdělanosti, ale zároveň se prudce zvyšovala propast mezi sociálně odlišnými světy horních a dolních vrstev společnosti. K radikalizaci chudých přispěly i epidemie moru a hladomoru. Ukázalo se, že zdánlivě stabilizovaná společnost je náchylná k otřesům všeho druhu. V éře všeobecné nejistoty se začalo věřit v brzký příchod Antikrista a nejrůznější opravná hnutí začala kritizovat materiální zkaženost církve. Jejich pronásledování přineslo jen zanedbatelný úspěch a církev pochopila, že v době strádání musí sama nabídnout příklad hodný následování. Cestu z krize naznačil František z Assisi, světec, který vlastním příkladným životem v chudobě a stranou materiálních požitků podepřel chátrající budovu římskokatolické církve.

Ne bohatství, ale chudoba, pokora a služba bližnímu mají být od této chvíle příkladnými křesťanskými ctnostmi. Františkovým nadšením se nakazila také světice Klára a jejím prostřednictvím i česká královská dcera Anežka, která se rovněž rozhodla pro život v chudobě, duchovní kontemplaci a přísné klauzuře. Smysl života začala nacházet ve službě chudým a nemocným. Anežčinou zásluhou vznikl také Řád křižovníků s červenou hvězdou, jediný řád českého původu založený ženou, který se vyvinul ze špitálního bratrstva. Příklad ženy, která odmítla přepych královského dvora a dokázala se obětovat pro druhé, se nesl staletími a v roce 1989 dokázal oslovit i dnešní dobu, středověkému životu ideově velmi vzdálenou.

Repríza na ČT2: čtvrtek 17. 11. od 11:15 hodin.

Slavnostní bohoslužba k 800. výročí narození sv. Anežky České
Přímý přenos | ČT2 | sobota 12. 11. | 10:00 hodin
Přímý přenos oslavy velké české světice z pražské katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. V jejím rámci budou mimo jiné oceněni zasloužilí pracovníci české katolické Charity a poselství papeže Benedikta XVI. přednese zvláštní papežský legát, kardinál Joachim Meisner, arcibiskup z Kolína nad Rýnem

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).