Hlavní navigace

Zveme vás divadla na ČT2 – premiérový Don Giovanni z Curyšské opery

[Tisková zpráva] Ještě nikdy nebyl legendární svůdce v Mozartově „opeře oper" tak okouzlující jako Simon Keenlyside v curyšské inscenaci režiséra Svena-Erica Bechtolfa. Dále účinkují: A. Scharinger, E. Mei, M. Hartelius, M. Janková a další. Dirigent Franz Welser-Möst. Zveme vás do divadla na ČT2 ve středu 13. dubna ve 20:05 hod.

Sdílet

Mozartovu operu o potrestaném prostopášníkovi vám tentokrát nabídneme v záznamu představení z Curyšské opery z roku 2006. Vedle vystoupení české sopranistky Martiny Jankové v roli Zerliny je pro nás inscenace pozoruhodná hned z několika důvodů. Kromě precizního hudebního nastudování dirigenta Franze Welsera-Mösta, který se mezitím stal už uměleckým šéfem Vídeňské státní opery, je to mimořádná jednota pěveckých a hereckých výkonů a pak celková koncepce režiséra Svena-Erica Bechtolfa.

Don Giovanni, kterého zpívá jeden z nejlepších světových barytonistů, charismatický Simon Keenlyside, tu není ani tak démonickým ztělesněním zla a neřesti jako spíš člověk citově vyprahlý, který se baví. Svět a vztahy v něm bere jenom jako hru a nemá skrupule. Ostatně svět, v němž se pohybuje, už není přísně společensky hierarchizován, ale je pro něho příznačná obecná messalinace. Je to svět, který už nemá boha, ale modly, svět současný. To ho ovšem nezbavuje zábavnosti. Alespoň pro Giovanniho a divák se tímto světem po určitou dobu baví s ním.

Leadrem inscenace je především pěvecky brilantní a herecky prakticky neoperní Simon Keenlyside, jehož Don Giovanni je okouzlující muž, který kdesi uvnitř cítí hlubokou vyprahlost, již musí zahánět neustále novými dobrodružstvími a změnou. Dokonale naplňuje Mozartovy proměny nálad z dramatu do komedie a naopak. Herecky a pěvecky vynikající jsou ale i ostatní představitelé – např. Anton Scharinger jako Leporello nebo už zmíněná Martina Janková jako Zerlina či Malin Hartelius jako Dona Elvíra. Ti všichni společně s tvůrci inscenace dokazují, že opera může být moderním divadlem a pokud skutečně naplňuje jednotu pěveckého a hereckého umění, pak i opravdovou korunou dramatického umění.

Dvouaktová dramatická opera Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni napsaná na libreto Lorenza da Ponteho měla světovou premiéru v Nosticově (dnes Stavovském) divadle v Praze 29. října 1787. Námětem je život a smrt svůdníka, známého také jako Don Juan. Mozart v díle sloučil prvky komické i vážné opery a jeho hudba znamenala vyvrcholení operního stylu. Námět byl už od doby baroka mnohokrát zpracován, např. také Moliérem – pod názvem Don Giovanni je jedním z nejhranějších a nejslavnějších divadelních titulů.