Hlavní navigace

Český telekomunikační úřad ke dni 30. června 2009 aktualizoval informace o vyhodnocení pokrytí ČR televizním signálem

[Tisková zpráva] V návaznosti na postup rozvoje vysílacích sítí pro šíření digitálního televizního vysílání provedl Český telekomunikační úřad výpočet stavu pokrytí zemským analogovým a digitálním televizním signálem k termínu 30. června 2009. Na základě výsledků tohoto vyhodnocení aktualizoval všechny informace uvedené na internetových stránkách věnovaných digitalizaci televizního vysílání (http://dtv.ctu.cz/).

Sdílet

Zároveň byly doplněny další informace a to především informace o rozsahu pokrytí jednotlivých analogových televizních vysílačů (viz. záložka „Vypínané vysílače“), u kterých je ukončení provozu plánováno podle harmonogramu TPP na 30. září 2009 (územní oblast Plzeň) respektive na 31. října 2009 (územní oblast Praha). Tyto informace by mohly divákům pomoci při určení zdroje jejich stávajícího příjmu zemského analogového televizního vysílání. Zde je však třeba upozornit, že základní informací o ukončení analogových vysílačů je piktogram (čtyři čtverečky) vložený do pravého dolního rohu obrazovky, případně další informace vkládané do programu v období bezprostředního ukončení provozu vysílačů jednotlivými provozovateli vysílání. Podrobné informace o průběhu ukončení zemského analogového televizního vysílání budou v dotčených oblastech zprostředkovány v rámci informační kampaně vedené Národní koordinační skupinou v období třech měsíců před ukončením provozu dotčených vysílačů.

Více informací najdete na internetových stránkách Českého telekomunikačního úřadu věnovaných digitalizaci televizního vysílání na adrese http://dtv.ctu.cz/