Hlavní navigace

Český telekomunikační úřad jednal s operátory/poskytovateli služeb elektronických komunikací ve věci vypracování etických pravidel (kodexu) marketingových kampaní za účelem získávání nových účastníků

[Tisková zpráva] Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad”) dne 14. 10. 2008 jednal se zástupci společností Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Telefónica O2 Czech Republic, a.s., s cílem iniciovat vypracování kodexu marketingových kampaní operátorů/poskytovatelů služeb elektronických komunikací při získávání nových účastníků.

Sdílet

Kodex stanoví pravidla postupu operátorů/pos­kytovatelů služeb elektronických komunikací, při marketingových kampaních, nad rámec zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci jednání se shodli na tom, že přijetí kodexu bude přínosem pro operátory i účastníky a vyjádřili vůli zahájit práce na jeho vypracování v rámci Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) v součinnosti s Asociací provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS). Návrh kodexu bude projednán s Úřadem.