Hlavní navigace

ČTÚ ke zveřejnění informací o vstupu tzv. čtvrtého operátora

[Tisková zpráva] Sdělovací prostředky přinesly informace, jejichž společným jmenovatelem je vstup společnosti MobilKom, a.s. jako čtvrtého operátora na trh mobilních služeb v České republice. Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) proto v této souvislosti především upozorňuje, že pro provozování uváděné mobilní sítě jsou přiděleny rádiové kmitočty v úseku pásma 410 až 430 MHz a nejedná se tedy o dalšího operátora sítě ve standardu GSM, resp. UMTS.

Sdílet

Provozovatel uvedené mobilní sítě musí samozřejmě zajistit splnění podmínek uvedených v opatření obecné povahy č. PV-P/15/03.2006–14. Tímto opatřením ČTÚ v březnu 2006 vydal část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 380–470 MHz (březen 2006) a stanovil konkrétní požadavky na takovou síť, včetně požadavků na použitou technologii.

Technologie CDMA, jejíž využití je v této mobilní síti uvažováno, byla dosud využívána především pro služby širokopásmového mobilního přístupu k síti Internet. Podle názoru ČTÚ lze proto očekávat, že i s ohledem na některá omezení z hlediska dostupnosti koncových terminálů, a to i jejich současné nekompatibility s terminály standardů GSM i UMTS, budou nabízeny především tyto typy služeb.