Hlavní navigace

ČTÚ nerespektuje udělené licence k regionálnímu televiznímu vysílání

[Tisková zpráva] Společnost Regionální Televizní Agentura, a.s. proto v připomínkovém materiálu k TPP navrhuje označit za regionální síť multiplex B.

Sdílet

Technický plán přechodu na digitální televizní vysílání Českého telekomunikačního úřadu počítá se sestavením tzv. regionální sítě, která by umožňovala regionální odpojování programu, až v roce 2011 – tedy po úplném vypnutí analogového vysílání. To je v přímém rozporu s licencí, kterou RTA získala v licenčním řízení pro provozování DVB-T i s vládou schválenou koncepcí rozvoje digitálního vysílání. Tento dokument, který vládá schválila v březnu tohoto roku, mimo jiné říká k I.etapě – zahájení zemského digitálního vysílání 2005 – 30.6.2007: Etapa je zaměřena na rozšíření vysílání všech současných provozovatelů zemského analogového vysílání v přechodných sítích a postupné zahajování vysílání nových provozovatelů s licencí … transformaci 3 stávajících přechodných digitálních sítí na standardní celoplošné digitální sítě, z nichž jedna bude regionálního charakteru, umožňující vysílání v jednotlivých regionech, tj. v rozsahu přiměřeném současným VÚSC a koordinaci 1 celoplošné sítě pro zemské digitální vysílání provozovatelů vysílání ze zákona: transformace bude provázena postupným rozšiřováním územního rozsahu vysílání provozovatelů umístěných na těchto digitálních sítích.

Plán přechodu v současné podobě umožňuje odpojované regionální vysílání před rokem 2011 pouze za předpokladu, že dojde k dohodě mezi provozovatelem vysílací sítě a držitelem licence k vysílání. Vzhledem k situaci na trhu a provázanosti některých subjektů by tato úprava bohužel neposkytovala dostatečné právní jistoty regionálním vysílatelům směřující k naplnění licenčních podmínek a k ochraně již vynaložených a připravených investic. Takovým návrhem jsou také poškozována práva stávajících držitelů licencí k regionálnímu vysílání, které RTA ovládá a podle našeho názoru by tak došlo k „očištění licence“ TV Prima mimozákonnou cestou.

Investice v řádech stamilionů korun byly učiněny na základě pravomocných rozhodnutí státních úřadů a orgánů. Stát za škody způsobené znevýhodňováním vybraných subjektů, nekoordinovanou aktivitou a navzájem si odporujícími rozhodnutími jeho jednotlivých složek nese odpovědnost. Hlavním zájmem RTA ovšem není získat finančním odškodnění ale vysílat, a to dle platných licenčních podmínek na základě zákona udělených licencí.

Vzhledem ke skutečnosti, že RTA získala licenci regionálního charakteru do vysílací sítě B a do stejné vysílací sítě bude umístěna i TV Prima, která dle svých platných licenčních podmínek šíří program doplňující vysílání jednotlivých regionálních studií, navrhuje RTA označit za regionální vysílací síť stávající síť B, provozovanou společností Czech Digital Group, tak, aby vysílatelé s regionálním charakterem a obsahem mohli dostát svým licenčním podmínkám a bylo umožněno jejich vysílání po celou dobu přechodu z analogového na digitální vysílání.