Hlavní navigace

ČTÚ rozhodl o propojení sítí GTS a Českého Telecomu

[Tisková zpráva]

Sdílet

ČTÚ rozhodl o propojení sítí GTS a Českého Telecomu

GTS vytrvala v boji za lepší podmínky pro své zákazníky

Praha, 11. dubna 2001 – Společnost GTS největší alternativní telekomunikační operátor poskytující široké portfolio hlasových, datových a internetových služeb v České republice oznamuje, že ČTÚ uznal její požadavky a dnes rozhodl o propojení sítí GTS a Českého Telecomu (ČTc) do 7 dnů od doručení rozhodnutí tzn. do 18.4.2001. Toto rozhodnutí nahrazuje propojovací dohodu s Českým Telecomem, který je nyní povinen přistoupit na požadavky GTS a propojit telekomunikační sítě na základě podmínek, jejichž finální podobu stanovil ČTÚ.

Milan Rusnák, generální ředitel GTS k tomu říká:„Není nejdůležitější být první, ale dosáhnout dohody za takových podmínek, které umožní nabízet našim zákazníkům kvalitní služby za co nejatraktivnější cenu. Rozhodnutí ČTÚ nám dává za pravdu a propojovací dohoda bude nyní založena na principech rovnoprávnosti, které jsme prosazovali. Podařilo se nám naplnit slogan naší reklamní kampaně a to je vítězstvím nejen pro GTS a naše zákazníky, ale i pro všechny ostatní alternativní operátory, kteří nyní mohou požadovat stejné podmínky“.

Rozhodnutí ČTÚ předcházela zdlouhavá a složitá jednání s Českým Telecomem o podmínkách propojovací smlouvy. Podmínky nastavené Českým Telecomem, za kterých smlouvu podepsali ostatní alternativní operátoři, považovala GTS za diskriminační a v rozporu s telekomunikačním zákonem i cenovým rozhodnutím, vydaným ČTÚ. Zásadní důvod, proč GTS na tuto smlouvu nepřistoupila byl požadavek ČTc, aby alternativní operátoři hradili náklady na vybudování a provoz přenosových cest i mezi jeho vlastní ústřednou a bodem propojení, tzn. hradili náklady na budování sítě ČTc. Z telekomunikačního zákona ovšem jednoznačně vyplývá povinnost každého operátora zřídit a provozovat přenosové cesty mezi vlastní ústřednou a bodem propojení sítí na své vlastní náklady.

Společnost GTS na svém stanovisku trvala již od počátku jednání o propojovací smlouvě s ČTc. Oficiálně byl rozpor konstatován na jednání 18.ledna 2001, kdy GTS jednoznačně vystoupila proti výše uvedeným požadavkům ČTc. Vzhledem k tomu, že zákonná lhůta pro podpis smlouvy o propojení uplynula již 25.ledna 2001 byl dne 15. března 2001 ČTÚ předložen požadavek na vydání rozhodnutí, které by nahradilo smlouvu o propojení sítí.

Přetrvávající problém: Internet a služby se zvláštním tarifem

„V otázce propojovacích cen za službu přístupu k síti Internet požaduje ČTc nikoli nákladové ceny jak navrhovala společnost GTS, ale ceny založené na principu Revenue sharing, tzn. podílu na výnosech. GTS je ochotna přistoupit na kompromis, platný pouze pro rok 2001, který spočívá v tom, že metodika výpočtu propojovací ceny bude založena na procentuálním podílu z výnosů, tzn. podílu ze skutečné minutové ceny internetového volání. ČTc však metodiku výpočtu postavil na procentuálním podílu z výnosů nejnižší minutové ceny internetového volání, které neodráží skutečný stav, a proto je pro GTS nepřijatelná,“ sdělil marketingový ředitel GTS, David Duroň.

Dalším sporným bodem je vzájemné účtování cen za doplňkové služby, mezi které patří provoz bezplatných linek 0800…, služba se sdíleným tarifem 0810… , audiotex, nebo informační linky. GTS a ČTc se dohodly zařadit tyto služby po projednání a dohodnutí cen do propojovací smlouvy formou dodatku. Konečné datum však zatím nebylo stanoveno. V případě, že nedojde v nejbližších dnech k dohodě, je GTS opět připravena požádat o rozhodnutí sporu ČTÚ.

O společnosti GTS

GTS je největší alternativní telekomunikační operátor v ČR poskytující integrovanou, cenově zvýhodněnou nabídkou hlasových, datových a internetových služeb.

V současné době pokrývá plně digitalizovaná sít GTS 18 měst v Čechách a na Moravě a do konce letošního roku to bude celkem 25 měst. Společnost GTS provozuje špičková datová centra v Praze, Brně a Ostravě. V květnu v Praze otevře nové datové centrum na ploše více než 2000 m2. Tržby společnosti GTS za rok 2000 dosáhly 1,3 mld.Kč, což představuje takřka dvojnásobný nárůst ve srovnání s rokem 1999.

Hlavním cílem společnosti GTS je nabídnout zákazníkům jedinečnou kombinaci kvalitních telekomunikačních služeb a udržet si pozici největšího alternativního telekomunikačního operátora.

Více informací naleznete na www.gtsgroup.cz .

Pro další informace kontaktujte prosím:
David Duroň
GTS, marketingový ředitel a tiskový mluvčí
Tel.: 96 157 376
David.duron@gtsgrou­p.cz

Sylvie Gondokusumo
Mmd
Tel.: 2425 1555
sylvie@mmd.cz