Hlavní navigace

Český telekomunikační úřad rozhodl o změně počtu veřejných automatů provozovaných v rámci univerzální služby

[Tisková zpráva] Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) dne 25. března 2009 rozhodl o změně podmínek poskytována v rámci univerzální služby dílčí služba – služby veřejných telefonních automatů (VTA).

Sdílet

Tímto rozhodnutím Úřad stanovil nové počty VTA, které budou provozovány společností Telefónica O2 Czech Republic na základě jí uložené povinnosti univerzální služby.

Rozhodnutí vychází z výsledků provedeného přezkumu, které ukázaly na znatelný pokles zájmu o využívání VTA, a stanovuje postupné snížení jejich počtu během tří let ze současných cca 9 tisíc VTA až na cca 6,5 tis. v roce 2011.

Uvedenou změnou podmínek rozhodnutí dojde k zefektivnění využívání VTA provozovaných v rámci univerzální služby a současně i ke snížení nároků na financování nákladů na tuto část univerzální služby.

Rozhodnutím Úřadu však není nijak dotčeno provozování VTA na komerčním základě a to nejen ze strany společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.