Hlavní navigace

Český telekomunikační úřad šetří rušení televizního příjmu zařízením společnosti MobilKom, a.s.

[Tisková zpráva] V poslední době roste počet stížností občanů na rušení televizního příjmu v okolí základnových stanic přístupových sítí, budovaných společností MobilKom, a.s. K rušení dochází v lokalitách, kde jsou k individuálnímu příjmu televize používány aktivní širokopásmové televizní antény nebo pasivní antény ve spojení s přídavným zesilovačem. Výjimečně dochází k rušení i u společného příjmu.

Sdílet

Společnost MobilKom, a.s. k provozu svých vysílacích zařízení využívá kmitočty podle individuálního oprávnění vydaného Českým telekomunikačním úřadem na základě zákona o elektronických komunikacích. I když jsou tyto kmitočty rozdílné od kmitočtů používaných pro televizní vysílání, k rušení TV příjmu dochází v důsledku:

  • a) použití aktivní antény nebo zesilovače bez značky shody či zesilovače amatérsky vyrobeného nebo nesprávně instalovaného přijímacího zařízení,
  • b) použití aktivní antény nebo zesilovače v rozporu s pokyny výrobce nebo v případech, kdy je jejich použití zbytečné,
  • c) silného signálu v blízkosti základnových stanic, který ani schválené přijímací zařízení nemůže odpovídajícím způsobem zpracovat.

V případě, že rušené přijímací zařízení (televizní přijímač, anténa, anténní zesilovač) neodpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu nebo pokud rušení vzniklo nedodržením podmínek stanovených pro provoz zařízení, nese náklady na jeho odstranění provozovatel tohoto zařízení. Pokud rušení způsobuje silný signál zařízení společnosti MobilKom, a.s., odstraňuje rušení tato společnost, v souladu s podmínkami stanovenými v oprávnění k využívání kmitočtů, na vlastní náklady.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).