Hlavní navigace

ČTÚ zkoumal rozsah pokrytí obyvatelstva analogovým vysíláním

[Tisková zpráva] ČTÚ jako podklad pro posuzování pokrytí zemským digitálním televizním vysíláním provedl výpočty rozsahu pokrytí počtu obyvatel programy celoplošných stanic v jednotlivých ucelených oblastech stávajícím analogovým vysíláním. Tyto výpočty budou sloužit jako výchozí informace pro realizaci procesu přechodu na digitální vysílání. Současně byl proveden výpočet předpokládaného pokrytí digitálním signálem šířeným vysílacími sítěmi 2 – 4 podle informací dostupných k 1. 6. 2008.

Sdílet

Tyto údaje jsou nezbytné rovněž pro vyhodnocení dat z celostátního výzkumu dospělé populace ČR starší 15 let k tématice přechodu na digitální vysílání, který se uskutečnil v průběhu května 2008 a v jehož rámci bylo dotazováno 1859 respondentů. K výsledným datům z tohoto výzkumu byla následně připojena data o pokrytí příslušných obcí signálem ATV a DTV vysílání.

Z hlediska souběžné dostupnosti všech čtyř celoplošných programů můžeme rozdělit obce ČR podle následujícího schématu:

a) Ve skupině obcí, zahrnující 53 % obcí ČR (72 % obyvatel ČR) jsou dostupné všechny tyto celoplošné programy. Průměrné pokrytí těmito programy je v této skupině pro všechny celoplošné programy větší než 92 % obyvatel.

b) Druhou největší skupinu obcí ČR – 30 % obcí (16 % obyvatel ČR) tvoří obce, kde jsou odstupné všechny ATV programy s výjimkou programu Prima. Pro tuto skupinu obcí je dokonce průměrné pokrytí programy ČT1, ČT2 a Nova vyšší jak 97 % obyvatel, ale průměrné pokrytí programem Prima je jen na úrovni 6 % obyvatel.

c) Zbývající obce – 17 % (12 % obyvatel) jsou pak obce s problémovým pokrytím většiny ATV programů, pouze program ČT1 dosahuje i v této skupině obcí průměrně 95 % pokrytí. Další programy pak dosahují následujících průměrných úrovní pokrytí počtu obyvatel – ČT2 47 %, Nova 81 % a Prima 36 % obyvatel.

Provedené výpočty ukazují, že nejproblematičtější situace s pokrytím signálem ATV, podle očekávání, je v jihomoravském a zlínském kraji.

V současné době jsou zkompletovaná data dále podrobněji vyhodnocována a výsledky budou součástí Zprávy o přechodu na digitální televizní vysílání v září 2008. Výpočty pokrytí digitálním signálem budou upřesněny na podkladě aktualizované informace od operátorů vysílacích sítí, které ČTÚ vyzval k předložení informace o plánovaném rozvoji jejich vysílacích sítí.